Acil Tıp Anabilim Dalı

Sağlık kurulu raporu ( silah ruhsatı, sağlık durum bildirir raporu,işe başlama, sürücü, vb.),  özürlü sağlık kurulu raporu ( sakatlık vergi indirimi raporu, özürlü kimlik kartı-–2022 evde bakım hizmetleri ,ötv indirimi vb.)almak için yapılan başvurularla ilgili çalışmaktadır. ilk müracaat sağlık kurulu birimimizde bulunan matbu dilekçelerin doldurulmasıyla  gerçekleşmektedir.

 


Birimimiz randevu ile çalışmaktadır.(çocuk hastaların heyet muayeneleri Salı ve Perşembe günü yapılmaktadır.) Randevu günü gelen hasta ;kendisine düzenlenecek evraklarla birlikte,ilgili bölümlere muayenelere gönderilir, mMuayenesini tamamladıktan sonra hastaya aynı haftaya heyet günü verilir.Heyette son şekli verilen rapor 20 iş günü içinde hastaya teslim edilir,yada ilgili kuruma gönderilir.

 

 

 

 

 

Güncellenme Tarihi : ../../....