Başmüdürlük

Birimimiz; ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığın korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunların zamanında çözümlenerek, sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla gerçekleştirilen sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesini sağlar. 

 

Birimimizde ayrıca; sosyal endikasyon vakalarına “ihmal istismar mağduru çocuk, aile ve çift psiko-sosyal danışmanlığı, kadına yönelik aile içi şiddet, engelli hastalar, kimsesiz terk ve bakıma muhtaç hastalar, psikiyatri alanında psiko-sosyal destek hizmeti gereksinimi bulunan hastalar, adli vakalar, psiko-sosyal danışmanlığa ihtiyaç duyan sağlık çalışanlarına” yönelik “psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik” danışmanlık ve destek hizmetleri verilmektedir.

 

Birimimiz sosyal hizmet faaliyetleri yanında Hasta İletişim Birimi olarak da faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda hasta hakları ve sorumlulukları konusunda bröşür, eğitim vb. hazırlayarak hastaların ve personelin bilinçlendirilmesini sağlar. Ayrıca hasta hakları kapsamındaki hasta şikayetlerinin değerlendirilmesi hakkındaki gerekli faaliyetleri yürüterek Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları Kurulu’na iletilecek başvuruların takibini gerçekleştirir.

 

 

 

 

 

Kadromuz

Ahmet AKKAN

Sosyal Hizmet Uzmanı

Erhan ATEŞ

Sosyal Hizmet Uzmanı
Güncellenme Tarihi : ../../....