Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Hastanemizin ihtiyacı olan tüm mal ve  hizmetlerin alımlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa uygun olarak gerçekleştirilmesi sağlanır.

 

Alınacak hizmet veya malın  tutarına göre ihale veya doğrudan temin usulüyle alımlar gerçekleştirilir. Ayrıca tahakkuk birimi tarafından da ilgili alımların tahakkukları gerçekleştirilerek Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne ve özel bütçeden gerçekleştirilen alımlarında tahakkuk evraklarının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına intikali sağlanır.

 

 

 

 

 

Güncellenme Tarihi : ../../....