Dahili Tıp Bilimleri

Mesleki bilgi ve deneyime sahip, hasta haklarını gözeten ve bu hakların savunuculuğunu üstlenmiş, yasal görev ve sorumluluklarını bilen, kurumun temel değerlerini yansıtan, katılımcı yönetime önem veren, bilimsel araştırma sonuçlarını esas alan bakım modellerine sahip, bireyin ve ailenin değerlerine saygı duyan, etik değerlerle hareket eden, hemşirelik hizmetlerinde bağımsız rollerini profesyonel anlayışla yerine getiren, uluslararası kalite standartlarında hemşirelik bakımı sunmayı amaç edinmiş bir ekipten oluşmaktadır.

Amacımız; hasta haklarını savunan, hasta/çalışan güvenliğini ve insana bütüncül yaklaşımı benimseyerek değişime ve gelişime açık, otonomi sahibi, bilimsel düşünce gücü ile hareket eden hemşirelik hizmetleri ile ulusal ve uluslararası platformda ilk tercih edilen olmaktır.

Müdürlük olarak ekip çalışmasının önemine inanıyor, ekibi oluşturan paydalardan en büyüğünün hiç şüphesiz sağlık personeli içindeki ‘‘hemşire’’ grubunun olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda multidisipliner yaklaşım ile tüm paydaşlarımızla sıkı bir iş birliği içinde kurmak ve   bu işbirliği içine hasta ve ailesi de dahil edilerek en iyi ve güvenli hemşirelik bakımını sunmak ana hedeflerimizden biridir.

Kadromuz

Gülsün PEKÇETİN

Hemş. Hiz. Müdürü

Hatice CENGAR

Hemş. Hiz. Müdür Yrd.

Özlem FERHATOĞLU

Hemş. Hiz. Müdür Yrd.

Güllü Seda UZA

Hemş. Hiz. Müdür Yrd.
Güncellenme Tarihi : ../../....