Genel Cerrahi Anabilim Dalı / Hepatobiliyer ve Üst gastrointestinal Sistem Cerrahi

Mide, yemek borusunun iyi huylu hastalıkları ve kanseri, karaciğer kanseri, safra yolu hastalıkları, safra kesesi hastalıkları ve kanseri ile pankreas , on iki parmak bölgesi kanserinin cerrahisi ile ilgilenen bölümdür.

Dr Öğr Üyesi Erdem Barış Cartı

Güncellenme Tarihi : 21.3.2019