Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı / Pediyatrik Dermatoloji İzlem Polikliniği

Genel polikliniğe başvuran veya yatırılarak tanı alan, tedavi ve takibi gereken  çocuk hastaların randevuları bölümümüz tarafından verilerek izlemleri belirli aralıklarla yapılır.

Poliklinik günü; Her Pazartesi

Güncellenme Tarihi : 2.5.2019