Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı / Galvanoterapi Ünitesi

İki adet Galvano-Faradi cihazı olup, hiperhidroz (aşırı terleme), ekzema, liken planus ve benzeri hastalıkların tedavisinde uygulanmaktadır.

Güncellenme Tarihi : 25.4.2019