Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı / Nevus İzlem Polikliniği

Genel polikliniğe benleri (nevus) nedeni ile başvuran hastaların el dermoskopisi ile yapılan muayenelerinde benlerinin izlenmesine karar verildiğinde randevuları Nevus İzlem polikliniğine verilmekte, izlemleri Dermoskopi Ünitesinde yapılmaktadır.

 

Poliklinik Günleri : Her Çarşamba ve Cuma

Güncellenme Tarihi : 25.4.2019