Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı / Behçet Hastalığı İzlem Polikliniği

Genel polikliniğe başvurarak Behçet hastalığı tanısı alan hastaların bu poliklinikten verilen randevuları ile muayeneleri ve tedavi takipleri yapılmaktadır.

Poliklinik Günleri : Her Çarşamba

Güncellenme Tarihi : 25.4.2019