Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı / Çocuk Hemodiyaliz Ünitesi

Akut Böbrek yetmezliğinde acil hemodiyaliz uygulaması yapılabilmektedir.

Haftada 4 hastaya  kadar, haftada 3 kez dörder saatten olmak üzere kronik hemodiyaliz programı uygulanabilmektedir.

Aydın Merkez’de oturmayıp, yetişkin hemodiyaliz ünitelerinde hemodiyalizleri yapılan hastaların aylık kontrolleri ve kontrol hemodiyalizleri yapılmaktadır.

Güncellenme Tarihi : 2.5.2019