Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı / Çocuk Nefroloji Kliniği

Yaşları 1 ay ve 18 yaş arasında değişen hastaların böbrek,  idrar yolları ve mesane ile ilgili hastalıklarının  teşhis ve tedavileri yapılmaktadır. (Günlük yatarak izlenen hasta sayısı 10-15 arasında değişmektedir)

Yaşları 1 ay ve 18 yaş arasında değişen hastaların böbrek,  idrar yolları ve mesane ile ilgili hastalıklarının  teşhis ve tedavileri yapılmaktadır.

Tüm hastaların idrar tetkikleri  Çocuk  Nefroloji  Bölümünde yapılmaktadır.

Gereken hastalarda

√ Böbrek biyopsisi 

√ Tüm radyolojik ve nükleer tıp görüntüleme tetkikleri

√ Çocuk Ürolojisi ile birlikte konseyler yapılmaktadır.

Aşağıdaki  belirti ve hastalıklar izlenmektedir

√İdrarda kan görülmesi ( Hematüriler)

√İdrarda protein( albumin) görülmesi ( Proteinüriler)

√İdrar yolu enfeksiyonları

√İdrar geri kaçması( Reflü) , idrar yolu darlıkları gibi idrar yolları anomalileri

√Böbrek anomalileri ( Tek böbrek, at nalı böbrek gibi)

√Gebelikte ultrason ile saptanan böbrek şişlikleri ( hidronefroz)

√Gece altını ıslatan çocuklar

√İdrar kaçırmaları

√ Mesane çalışma bozuklukları ( Beyin ve omurilik hastalıklarında görülen)

√Nefritler

(Akut ve kronik tüm Nefritik ve  nefrotik sendromlar )

√Böbrek tüpleri  hastalıkları

( Bartter Sendromu, tübüler asidozlar, Alport Sendromu ve intersitisiyel nefritler)

√Akut Böbrek Yetmezliği

√Kronik Böbrek Yetmezliği

Güncellenme Tarihi : 2.5.2019