Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı / Tarihçe

Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde, Çocuk Nefroloji Hastalarının izlenmesi, Çocuk Kliniğinde yatarak ve Çocuk Nefroloji Polikliniğinden ayaktan olmak üzere, 1998 yılından itibaren Çocuk Nefroloji Uzmanı Dr. Ferah Sönmez tarafından yapılmaya başlandı. 1999 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli ve Aletli Ayaktan Çocuk Periton Diyalizi Ünitesi kuruldu. 2000 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Hemodiyaliz Ünitesi açıldı.

2002 yılında Çocuk Nefroloji Bilim Dalı kurularak başkanlığına Dr. Ferah Sönmez getirildi. 2005 yılında Çocuk Nefroloji Yan dal Uzmanlık eğitimi verilmeye başlandı.  2009 yılından itibaren dört Çocuk Nefroloji Yan dal uzmanlık öğrencisi mezun edildi.

Çocuk Nefrolojisi bölümünde halen 6600 ’in üstünde çeşitli böbrek ve idrar yolu hastalığı olan, kronik böbrek yetmezliği, kronik diyaliz hastası çocuk yatarak veya ayaktan izlenmektedir.

Güncellenme Tarihi : 2.5.2019