Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı / KBB Alümni

Dr. Halil Yürekli 1997-2001
Dr. Handan Dolay 1997-2001
Dr. Hülya Eyigör 1997-2001
Dr. Mahmut Yıldız 2000-2004
Dr. Alper Daldal 2001-2005
Dr. Ayşe Mun 2001-2005
Dr. Ceren Günel 2001-2005
Dr. Buket Aslan Çelik 2001-2005
Dr. Yücel Aytaç 2005-2010
Dr. Ulaş Eraydın 2005-2010
Dr. Mevlüt Çetin 2006-2011
Dr. Kamil Gel 2007-2012
Dr. Tekin Ersoy 2008-2012
Dr. Özkan Doğan 2011-2016
Dr. Barış Ermişler 2011-2016
Dr. Ali Toka 2012-2017
Dr. Fatih Ağdaş 2013-2018

Güncellenme Tarihi : 11.9.2019