AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

HASTA HAKLARI

 İnsan,sadece insan olmasından dolayı bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır.

* Irk,dil,din ve mezhep ,cinsiyet,felsefi inanç,ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

* Her türlü sağlık hizmetine ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumuyla ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve ya yazılı isteme hakkı vardır.

* Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

* Tedaviyi reddetmeye,durdurulmasını istemeye,tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır

* Saygı,itina ve ihtimam gösterilerek ,güleryüzlü,nazik ,şefkatli bir ortamda,her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş sağlık hakkı almaya hakkı vardır.

* Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye,mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.

 

     HASTA SORUMLULUKLARI

 Hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir.

* Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyalere uymalıdır.

* Hasta;sağlık ,sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek zorundadır.

* Hasta;sağlık karnesi(Bağ-kur,Yeşil Kart gibi)vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

* Hasta; daha önce geçirdiği hastalıkları,yatarak herhangi bir tedavi görüp
görmediğini,eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri eksiksiz vermelidir.

* Hasta;başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.

* Hasta;sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.

* Hastanın;tedavi,bakım ve rehabilitasyon süresince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.

* Hasta;randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevu tarih
ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirilmesi gerekir.

* Hasta;hastane personelinin,diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı
göstermelidir.

* Hasta;hastane malzemelerine verdiği zararı karşılamak zorundadır.

* Hasta;tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

* Hastanın;tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlamama durumu söz konusu ise bunu
sağlık çalışanlarına bildirmelidir.

 444 1 256
hastane@adu.edu.tr
Zafer Mahallesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi,
09100 Efeler/Aydın
444 1 256
hastane@adu.edu.tr
Zafer Mahallesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi,
09100 Efeler/Aydın