AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Dünya Otizm Farkındalık Günü

Dünya Otizm Farkındalık Günü

Otizm spektrum bozukluğu(OSB)

Yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Otizm özelliklerini gösteren çocuklar karşılıklı sosyal ilişki ve iletişim kurmada sorun yaşarlar, dil gelişiminde gecikme veya normalden sapmalar gösterirler ve çevrelerinin çok farkında değilmiş gibi kendi dünyalarında yaşarlar.

 

Otizm spektrum bozuklukları (DSM-5 , 2013 )

Sosyal- iletişimsel yetersizlikler

Tekrarlayıcı Davranışlar

 

Otizm nedeni nedir?

Otizmin nedeni henüz tam olarak bilinmemektedir.

  • Karmaşık genetik faktörler ve çevresel faktörler rol oynamaktadır
  • Nöranatomik araştırmalar beyindeki değişimin /farklılaşmanın yaşamın ilk 3 yılında gerçekleştiğini bildirmektedir

. İlerleyen yıllarda otizmi olan çocukların bir kısmında bu tedavilerin olumlu sonuçlar yaratacağı öngörülmektedir.

 

Otizm spektrum bozukluğu sıklığı nedir? 

    Otizmin görülme sıklığı, günümüzde çok büyük bir hızla artmaktadır. Bundan dolayı  ülkemizde ve tüm dünyada “2 Nisan Otizm Farkındalık Günü” olarak kabul edilmiş olup çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.1985 yılında her 2 bin 500 çocuktan birine konan otizm tanısı, 2000’li yılların başında 150, 2013 yılında ise 88 çocuktan birinde görülürken, günümüzde doğan her 68 çocuktan biri otizm riski ile dünyaya geliyor. Dünyada her 20 dakikada bir çocuğa otizm tanısı konuluyor. Otizmin erkek çocuklardaki yaygınlığı, kızlardan dört kat fazladır. Aynı zamanda halk sağlığı sorunu haline gelmiş olan Otizm Spektrum bozukluğu erken tanısı için Çocuk ve Ergen Ruh sağlığı ve hastalıkları Anabilim dalımız bünyesinde Nisan 2019 yılından itibaren  “ ADÜ Otizm Erken Tanı Merkezi” faaliyet göstermektedir.

 

 

Klinik Özellikler nelerdir?

Otizm spektrum bozukluğunda iki temel alanda güçlükler yaşanır.

1.Sosyal etkileşim ve iletişim becerilerinde gerilikler

• İnsanlara ya da akranlarına ilgi göstermeme ya da azilgi gösterme,

• Kendi halinde olma, seslenince bakmama, Parmak ucunda yürüme,

• Yaşına uygun konuşmanın başlamasında gecikme ya da başlayan konuşmada durma, gerileme, konuşsa bile konuşmayı sosyal etkileşimde kullanmaması, söyleneni tekrarlaması, zamirleri ters kullanması (ben yerine o).

2. Tekrarlayıcı ve sınırlı ilgi alanı, davranış ve etkinlikler

• Basmakalıp ve tekrarlayıcı hareketler (kendi etrafında

dönme, sallanma, kanat çırpma),

• Rutinlerine aşırı bağlılık, değişikliklere tepki gösterme,

• Bazı ses, koku ve tatlara aşırı hassasiyet gösterme.

 

 

Uygun yüz ifadesi, jest mimik kullanımı

Göz göze gelme, göz teması kurma

Akranlarıyla yaşına uygun ilişkiler   

Diğer insanlarla paylaşma

Duyguların kullanımı

Dil gelişimi     

Oyun   kurma, ortak oyun oynama  

alanlarında, otizmi olan çocuklar akranlarından farklılık gösterirler.

Otizmi tanırken, ayırt ederken, normal gelişmenin ne anlama geldiğini bilinmesi can alıcı noktadır. Hangi yaşta hangi davranışlar yaşına özgüdür ya da normal dışı bir gelişmeyi gösterir ?

 

Çocuğunuzda;

Duyma (özellikle adına bakma)

Göz teması

Ortak karşılıklı etkileşim

Baş-baş yapma

Müzik, Tv, reklam müziklerineaşırı düşkünlük

İlgisini çeken bir nesneyi size göstermiyorsa

 Oyunları yalnız,

Ana-babayı karşılama,

İlgi çekmek için Şirinlik maskaralık yapma,

Bakım veren kişiyi araması,

Basit emirleri yerine getirme alanlarında akranlarından bir farklılık gözleniyorsa bir Çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları kliniğine başvurup danışmada yarar vardır.

Tedavi

Otizm tedavisinde en önemli ve ilk basamak “erken teşhis”tir. Kesin bir tedavisi olmadığı için klinisyenler bireyin işlev düzeyi ve problem alanlarına uygun müdahale ve  ilaç tedavi programı düzenleyip çocuğun ve ailenin baş etmelerine katkıda bulunurlar.

Çok erken yaşta başlanan iyi yapılandırılmış eğitsel programlarla sosyal becerileri dil ve iletişim becerileri artırılarak istenmeyen davranışlarda azalma sağlanmasında oldukça başarılıdır

OSB çocuklar büyüdüklerinde ne olur?


OSB süreğen bir bozukluktur. Uzun süreli takip çalışmalarında OSB bireylerin 2/3’ü kendilerine bakamaz ancak 1/3’ü bağımsız hayat sürdürebilir.

Sonuç olarak; otizm, henüz etiyolojisi tam olarak belli olmayan ve kesin çözüm veren tedavisi olmayan yaşam boyu devam eden bir hastalıktır. En iyi sonucu Otizmin tanısının 3 yaşından önce konması ve tedaviye başlanması erken teşhis ve erken eğitim programları ile sağlanabilmektedir.

 

 

 444 1 256
hastane@adu.edu.tr
Zafer Mahallesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi,
09100 Efeler/Aydın
444 1 256
hastane@adu.edu.tr
Zafer Mahallesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi,
09100 Efeler/Aydın