AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Akciğerde Leke Soliter Pulmoner Nodül

Akciğerde Leke Soliter Pulmoner Nodül

Hastanemiz Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fisun Karadağ,  akciğerde oluşan, akciğer filminde çapı 3 cm’den küçük lekelere “soliter pulmoner nodül” dendiğini belirterek “Akciğerde Leke”: Soliter Pulmoner Nodül konusunda bilgilendirmede bulundu.

Tüm akciğer filmlerinin %0,1-7’sinde “akciğerde bir leke” ye rastlanır.

 

Bilgisayarlı Tomografi(BT) taraması yapılan kişilerin ise %20’sinden fazlasında bir veya daha çok akciğer nodülü (lekesi) tespit edilmiştir.

 

 

Prof. Dr. Fisun Karadağ, Soliter pulmoner nodüle neden olan hastalıkları“iyi huylu” ve “kötü huylu” hastalıklar olmak üzere iki başlık altında toplamanın mümkün olduğunu İyi huylu lekelerin çoğunun enfeksiyonlar sonucunda oluştuğunu belirtti ve ‘Her ne kadar akciğerdeki küçük lekelerin çoğu iyi huylu olsa da genel görüş “aksi ispat edilmedikçe lekeler kötü huyluymuş gibi düşünülmelidir” şeklindedir. Bu lekeler genellikle belirti vermez, çekilen filmlerde tesadüfen bulunurlar. İleri yaş ve sigara içim öyküsü gibi bazı risk faktörleri nodüllerin kötü huylu olma ihtimalini artırmaktadır. Genel olarak 2 yılın üzerinde bir takipte büyüme göstermeyen bir nodül iyi huylu kabul edilebilir, ancak bu durumun istisnaları vardır. Yeni bir tanı yöntemi olan PET-BT nodüllerde iyi-kötü huylu ayrımını yapmada yararlı bilgi vermektedir. PET-BT 8-10mm’den büyük nodüller için önerilmektedir, daha küçük nodüllerde duyarlılığı azalmaktadır.” diyerek bilgi verdi.

 

Nodüllerin sebebini zamanında ve doğru olarak saptamanın hayati önemi olduğunu, zira erken evre akciğer kanserinde cerrahi tedavi hastaya en yüksek iyileşme şansını sağladığını aktaran Karadağ,  iyi huylu bir nodülde ise gereksiz cerrahiden kaçınmanın ameliyatın getireceği riskleri engelleyeceğini belirtti.

 

Genel Yaklaşım

 

Prof. Dr. Fisun Karadağ,  akciğer filminde fark edilen nodül varlığında, nodülün karakterini belirlemek amacıyla Toraks Bilgisayarlı Tomografi(BT) çekilmesi gerektiğini, akciğer filmi veya bilgisayarlı tomografide nodül görüldüğünde hastanın varsa önceki görüntüleme tetkiklerinin incelenmesi gerektiğini ifade etti.

 

8mm’den küçük nodülü olan bireyde BT takibinin sıklığı nodülün büyüklüğüne ve akciğer kanseri için risk faktörü olup olmadığına göre belirlenmesi gerektiğine dikkat çeken Karadağ, “Risk faktörü varsa; 4mm’den küçük nodüller 12 ay sonra tekrar değerlendirilmelidir, değişiklik yoksa ek takibe gerek yoktur. 4-6mm büyüklükteki nodüller, 6-12 ay arasında tekrar değerlendirilmeli, değişiklik yoksa 18-24 ay arasında tekrar değerlendirilmelidir. 6-8mm büyüklükteki nodüller 3-6 ay arasında tekrar değerlendirilmeli, sonrasında 9-12. ayda ve değişiklik yoksa 24. ayda tekrar değerlendirilmelidir.” Şeklinde konuşarak yapılması gerekenleri aktardı.

 

Hazırlayan :  Zeynep Şule Yüksel - Ezgi Toygar

Dahili: 2599 - 2534  444 1 256
hastane@adu.edu.tr
Zafer Mahallesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi,
09100 Efeler/Aydın
444 1 256
hastane@adu.edu.tr
Zafer Mahallesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi,
09100 Efeler/Aydın