AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Çocuk Kardiyoloji ve Merak Edilenler

Çocuk Kardiyoloji ve Merak Edilenler

 

Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Dr.Öğr.Üyesi Serkan Fazlı Çelik “Doğmamış bebeklerden(anne karnında 18 haftadan sonra saptayabilmekteyiz)bebek,çocuk ve 18 yaşına kadar olan tüm hastaların kalp problemlerinin tetkik ve tedavisiyle çocuk kardiyoloji bölümü ilgilenir.Doğuştan kalp hastalığı tanı ve tedavisi özel deneyim gerektirdiğinden, doğuştan kalp hastalıklı erişkinlere de çocuk kardiyoloji uzmanın bakabilir” dedi ve merak edilen soruları cevaplayarak hastalıklar konusunda ayrıntılı bilgi verdi.

 

Doğuştan kalp hastalığı nedir?

Doğuştan kalp hastalığı, anne karnında başlayan ve bebeğin kalp ile ilgili bir sorunla doğduğunu anlatan bir terimdir. Hayati ve doğar doğmaz acil tedavi gerektirenler olduğu gibi, hafif ve kendi kendine düzelenleri de mevcuttur.

 Çocuğun doğuştan kalp hastalığına sahip olduğunu nereden anlarız?

Doğuştan kalp hastalıklarının belirtileri şunlardır; gelişme geriliği, nefes darlığı, zor nefes alma, akciğer enfeksiyonlarına yatkınlık, yavaş büyüme, göğüs ağrısı, bayılma, kalp yetmezliği belirtileri. Bazen hiçbir belirti olmayabilir. Başka bir rahatsızlıkla başvurulduğunda doktorunuzun bizlere yönlendirmesiyle de saptanan birçok hasta mevcuttur.

Doğuştan kalp hastalığı ne kadar sıktır?

Ortalama her 100 bebekten 1 veya 2 si kalp hastalığı ile doğar. Hatta en sık doğumdan sonra saptanan hastalıklardır.

 Kalp üfürümü nedir?

Kalbi dinlediğinizde duyduğumuz fazladan sestir. Birçok tipi vardır. Çocuklarda duyulan her üfürüm kalp probleminin bulgusu değildir. Kalp üfürümü tamamen normal bir ses de olabilir ki bunlara masum üfürüm denmektedir.

 Çocuk kardiyoloji uzmanı tarafından görülen çocukların ne tür testlere ihtiyacı olacaktır?

Çocuk takibinde ayrıntılı bir kardiyak değerlendirmenin önemi açıktır ama bu değerlendirmelerde tek başına muayene çoğu zaman yetmemektedir. Elektrokardiyogram, ekokardiyogram testlerin yanısıra egzersiz testi, 24 saat kalp atımı kaydı, tomografi, MR ve kardiyak kateterizasyon (anjio) gibi özel testler yapılabilir.

 Ekokardiyogram nedir?

Kalbin yapı ve fonksiyonunu gösteren bir çeşit ultrasondur. Bu sayede tüm doğuştan kalp hastalıklarına her aşamada rahatlıkla tanı koymaktayız ve her yaşta tedavi edebilmekteyiz. Bu tedavilerde de doğru zamanlama ile hastalara normal ve sağlıklı bir yaşam sunabilmekteyiz. Bu nedenlerle her çocuğa hayatının ilk yılında bir kez Ekokardiyografik değerlendirme yapmak son derece faydalıdır. Birçok ülkede Eko yapılmadan spor izni verilmemektedir. Ne yazık ki çocukluk dönemini geçmiş, tanı almamış çok insan mevcuttur. Bu hastalara sonradan yapılacak tedavilerde ne yazık ki pek başarılı olmamaktadır. Bu hastalarda da görüldüğü gibi doğuştan kalp hastalıkları kolayca gözden kaçabilmektedir.

 Kardiyak kateterizasyon nedir?

Özel eğitim almış kardiyoloji uzmanının, X-ray cihazları kullanarak çoğu zaman kasıktan 1 mm lik bir iğne deliğinden girerek, özel malzemeler ile damar içine yerleştirdiği vekalp içinde gerekli yerleri tetkik ve tedavi edebildiği bir testtir. Bu işlem; kalp ve damarlardaki basınçları, kan ve oksijen seviyeleri ve kan akımları ile ilgili bilgi almasına yardımcı olur. Hastanemiz de gerek duyulan tüm hastalarımızın,anjio işlemiyle tanı ve tedavileri başarıyla yapılabilmektedir. Böylece hastalarımız ve aileleri de başka şehirlerde şifa aramaktan artık kurtulmaktadır.

Doğmamış çocuğun da kalp problemleri tanınabilir mi?

Kadın Doğum uzmanı tarafından problem saptanan veya riskli olan kadınlara rahim içinde bebeğin kalbini değerlendirmek amacıyla çocuk kardiyoloğu tarafından fetal ekokardiyogram yapılabilir. Fetal EKO’nun gerekli olup olmadığı hakkında Kadın Doğum uzmanı sizi bilgilendirebilir.

Çocuğum doğuştan kalp hastalığı ile doğmamışsa bile diğer tip kalp problemleri geliştirebilir mi?

Ne yazık ki evet. Çocukları etkileyen sonradan da olan birçok kalp hastalığı vardır. Bunların çoğu kawasaki hastalığı, akut romatizmal ateş, miyokardit, endokardit (kalp kasının enfeksiyonu) gibi iltihabi hastalıkları içerir. Bu durumlarda çocuk doktoru tarafından şüphelenilir ise çocuk kardiyoloji uzmanına konsültasyon gerektirir. Çocuklarda anormal atım hissi veya çarpıntıya neden olan ritim bozuklukları da görülebilir. Kalp atımını ilgilendiren bir bozukluktan şüphelenilirse çocuğunuzun bir çocuk kardiyoloji uzmanına danışılması çok önemlidir.444 1 256
hastane@adu.edu.tr
Zafer Mahallesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi,
09100 Efeler/Aydın
444 1 256
hastane@adu.edu.tr
Zafer Mahallesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi,
09100 Efeler/Aydın