AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB)

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB)

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Hatice Aksu Otizm spektrum bozukluğu(OSB) hakkında bilgiler verdi.

Çocukların bazılarında doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel bozukluk olduğunu belirten Doç.Dr. Hatice Aksu “Otizm özelliklerini gösteren çocuklar karşılıklı sosyal ilişki ve iletişim kurmada sorun yaşarlar, dil gelişiminde gecikme veya normalden sapmalar gösterirler ve çevrelerinin çok farkında değilmiş gibi kendi dünyalarında yaşarlar.” dedi.

 

Otizmin nedeni nedir?

Otizmin nedenin henüz tam olarak bilinmediğini belirten Doç.Dr. Hatice Aksu ;

  • Karmaşık genetik faktörler ve çevresel faktörler rol oynamaktadır.
  • Nöranatomik araştırmalar beyindeki değişimin/farklılaşmanın yaşamın ilk 3 yılında gerçekleştiğini bildirmektedir.” dedi ve ilerleyen yıllarda otizmi olan çocukların bir kısmında bu tedavilerin olumlu sonuçlar yaratacağının öngörüldüğünü belirtti.

Otizm spektrum bozukluğu sıklığı nedir?   

   Doç.Dr. Hatice Aksu “Otizmin görülme sıklığı, günümüzde çok büyük bir hızla artıyor. 1985 yılında her 2 bin 500 çocuktan birine konan otizm tanısı, 2000’li yılların başında 150, 2013 yılında ise 88 çocuktan birinde görülürken, günümüzde doğan her 68 çocuktan biri otizm riski ile dünyaya geliyor.

Dünyada her 20 dakikada bir çocuğa otizm tanısı konuluyor. Otizmin erkek çocuklardaki yaygınlığı, kızlardan dört kat fazladır.”dedi.

 

 

Klinik Özellikleri nelerdir?

Otizm spektrum bozukluğunda iki temel alanda güçlükler yaşandığını belirten Aksu,

1.Sosyal etkileşim ve iletişim becerilerinde gerilikler

• İnsanlara ya da akranlarına ilgi göstermeme ya da az ilgi gösterme,

• Kendi halinde olma, seslenince bakmama, parmak ucunda yürüme,

• Yaşına uygun konuşmanın başlamasında gecikme ya da başlayan konuşmada durma, gerileme, konuşsa bile konuşmayı sosyal etkileşimde kullanmaması, söyleneni tekrarlaması, zamirleri ters kullanması (ben yerine o).

2. Tekrarlayıcı ve sınırlı ilgi alanı, davranış ve etkinlikler

• Basmakalıp ve tekrarlayıcı hareketler (kendi etrafında dönme, sallanma, kanat çırpma),

• Rutinlerine aşırı bağlılık, değişikliklere tepki gösterme,

• Bazı ses, koku ve tatlara aşırı hassasiyet gösterme.

 

Çocuğunuzda;

Duyma (özellikle adına bakma)

Göz teması

Ortak karşılıklı etkileşim

Baş-baş yapma

Müzik, TV, reklam müziklerine aşırı düşkünlük

İlgisini çeken bir nesneyi size göstermiyorsa

Oyunları yalnız,

Ana-babayı karşılama,

İlgi çekmek için Şirinlik maskaralık yapma,

Bakım veren kişiyi araması,

Basit emirleri yerine getirme alanlarında akranlarından bir farklılık gözleniyorsa bir Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları kliniğine başvurup danışmakta yarar olacağını belirtti.

Tedavi

Otizm tedavisinde en önemli ve ilk basamak “erken tanı”dır. Kesin bir tedavisi olmadığı için klinisyenler bireyin işlev düzeyi ve problem alanlarına uygun müdahale ve ilaç tedavi programı geliştirip çocuğun ve ailenin baş etmelerine katkıda bulunurlar.

OSB çocuklar büyüdüklerinde ne olur?

OSB süreğen bir bozukluktur. Uzun süreli takip çalışmalarında OSB tanılı bireylerin 2/3’ü kendilerine bakamaz, ancak 1/3’ü bağımsız hayat sürdürebilir.

   Doç.Dr. Hatice Aksu “ Sonuç olarak; otizm, henüz etiyolojisi tam olarak belli olmayan ve kesin çözüm veren tedavisi olmayan yaşam boyu devam eden bir hastalıktır. En iyi sonucu Otizmin tanısının 3 yaşından önce konması ve tedaviye başlanması erken tanı ve erken eğitim programları ile sağlanabilmektedir.”sözleriyle açıklamalarına son verdi.444 1 256
hastane@adu.edu.tr
Zafer Mahallesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi,
09100 Efeler/Aydın
444 1 256
hastane@adu.edu.tr
Zafer Mahallesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi,
09100 Efeler/Aydın