AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Çocuk Hastada Başlatılan Ev Hemodiyalizi   Uygulanmaya Devam Ediyor

Çocuk Hastada Başlatılan Ev Hemodiyalizi Uygulanmaya Devam Ediyor

Hastanemiz Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferah Sönmez, Hastanemiz Çocuk Nefrolojisi Bölümünde Türkiye’ de ilk kez çocuk hastada başlatılan ‘Ev Hemodiyalizi’nin bir yıldır uygulanmaya devam ettiğini belirtti ve çocuklarda böbrek yetmezliği ve ev hemodiyalizi hakkında sorularımızı yanıtladı.

 

İlerlemiş böbrek yetmezliğinde çocuklar nasıl tedavi edilmektedir?

 

Böbreklerin %90’nından fazlasının, 3 aydan uzun süreli ve geriye dönüşümsüz olarak çalışamaz hale gelmesine son dönem kronik böbrek hastalığı (yetmezliği) denilmektedir. Ülkemizde en sık idrar yolu enfeksiyonları ve doğuştan böbrek ve idrar yollarında olan anomaliler ( mesaneden böbrekler idrar kaçması (reflü) olmak üzere çeşitli böbrek hastalıkları ve işeme bozuklukları çocukluk çağında kronik böbrek yetmezliğine neden olmaktadır. Bu çocuklar böbrek yerine koyma tedavilerinden birisi ile, yani periton diyalizi, hemodiyaliz veya böbrek nakli ile yaşamlarını sürdürmek zorundadırlar. 
Hemodiyaliz, diyaliz ünitelerinde haftada 3 gün 4 saat süre ile diyaliz hemşiresinin yardımı ile uygulanmakta, böbrekleri çalışmayan hastaların vücutlarında biriken zararlı maddeler ve fazla sıvının diyaliz makinesine bağlı küçük kanalcıklar aracılığıyla hastanın kanından uzaklaştırılması sağlanmaktadır. 
Periton diyalizi ile de kandaki zararlı maddeler ve fazla sıvı hastanın karnına verilip geri alınan sıvılar aracılığı ile atılmaktadır. Çocuklarda bu işlem, gece çocuk uyurken bu konuda eğitim almış bir aile bireyinin yardımı ile periton diyaliz makinesi acılığı ile yapılmaktadır. Böylece çocukların ve ailelerinin hastaneye bağımlı kalmayıp, çocukların okula gitmesi sağlanmış olmaktadır.
Ülkemizdeki en son bildirilen ( 2014 yılı) kayıtlara göre toplam yetişkin ve çocuk olmak üzere toplam 71.318 hastaya ( 55.890’ı hemodiyaliz, 4.306’sı periton diyaliz, 11.122’si böbrek nakli olmak üzere ) son dönem böbrek yetmezliği neden ile böbrek yerine koyma tedavileri uygulanmaktadır. 
Hastanemiz Çocuk Diyaliz Ünitesinde de,   bir günlük bebekten 18 yaşa kadar tüm çocukluk çağlarında, 1999 yılından beri periton diyalizi ve 2000 yılından beri de hemodiyaliz uygulanmaktadır. 

 

Ev Hemodiyalizi nedir?

 

Hastanın yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla bir merkeze bağlı kalmadan, hastanın evinde aile bireylerinin de yardımı ile daha sık ya da uzun süreli hemodiyaliz uygulamasıdır.
Hemodiyalizin ilk uygulanmaya başladığı 1960’lı yıllarda sık kullanılmasına karşın,  daha sonra tüm dünyada kullanılmamaya başlamış, hemodiyaliz tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hemodiyaliz ünitelerinde haftada 3 gün 4 saat şeklinde uygulanmaya başlamıştır. 2000’li yıllarda Kanada, Amerika ve Avustralya gibi ülkelerde ev hemodiyazi oranında yeniden artış yaşanmaya başlamıştır.
 

 

Ülkemizde Ev hemodiyalizi uygulaması nasıldır?

 

08.05.2005’de resmi gazetede yayımlanan yönetmelikte ev hemodiyalizi diyaliz yöntemlerinden birisi olarak tanımlanmıştır. 24.04.2007’de sağlık bakanlığı ev hemodiyalizi genelgesini yayınlamıştır. Türk Nefroloji Derneği 2014 yılı kayıtlarına göre yetişkin hastalardan 159’una ev hemodiyaliz uygulanmıştır. 2014 kayıt sisteminde bildirilen çocuk hasta yoktur. Dünyada da çocuk hasta deneyimi kısıtlıdır.

 

Hastanemiz Ev Hemodiyalizi Uygulaması Nasıldır?

 

Türkiyede kamu ve üniversite hastanelerinde hem yetişkinde hem de çocukta ilk kez ev hemodiyalizi uygulaması üniversitemizde başlatılmıştır.

 

Evde hemodiyaliz güvenilir mi?

 

Ev hemodiyalizi, merkez hemodiyalizi kadar güvenlidir. Avustralya, Kanada, Amerika ve Avrupa’da uzun yıllardır elde edilen deneyimlere göre hayatı tehdit eden ciddi problemler çok enderdir. En sık rastlanılan problem cihaz alarmlarıdır. İğne çıkması, kanama gibi durumlarda makine alarmları harekete geçecektir. Hasta 7 gün 24 saat ev hemodiyalizi ekibine telefonla ulaşabilmektedir.

 

Ev hemodiyalizi yapılan çocuk hastanızla ilgili bilgi verebilir misiniz?

 

Hastamızda 9 yaşında başlayan ve tedavisi olmayan bir böbrek hastalığı nedeni ile 10 yaşında son dönem böbrek yetmezliği geliştiği için evde annesi tarafından gece aletli periton diyalizi uygulanmaya başlandı. Bir yıl sorun olmayan ve okula da gidebilen hastamızda mantar enfeksiyonu nedeni ile periton diyalizi sonlandırılıp hemodiyalize geçilmek zorunda kalındı. Yaklaşık 2 yıl sonra ciddi hipertansiyonu olması ve evlerinin diyaliz merkezine uzak olması, okula devamında sorun olması ve ailenin de istekli olması nedeniyle Haziran  2015 tarihinde ev hemodiyalizine geçmeye karar verildi .

 

Ev Hemodiyalizine geçmeden önce ne tür hazırlıklar yapıldı?

 

Aileden ve Sağlık bakanlığından onay alındıktan sonra, Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallar ışığında, hasta ve ailesi evde hemodiyaliz ekibi (diyaliz teknikeri, hemşireleri ve çocuk nefroloji uzmanı,) Eylül 2015’de tarafından 8 hafta sürecek eğitime tabi tutulmaya başlandı. Hastanın eviyle ilgili gerekli tadilatlar yapılıp, su sistemi ayarlandı ve diyaliz cihazı kuruldu. İşlemler tamamlandıktan sonra evde hemodiyaliz yapmaya başlandı, ilk 2 hafta diyaliz hemşireleri tarafından belli aralıklarla ziyaret edilip tedavi değerlendirildi. Damar yolu için başlangıçta kalıcı venöz kateter ve A-V fistül uygulanan hastada daha sonra grefte geçildi.

 

Ev hemodiyalizinden memnun musunuz? Ne gibi yararları oldu?

 

Hastamıza bir yıldır ev hemodiyalizi uygulanmaktadır. Daha önce haftanın üç günü 4 saat süreyle hemodiyaliz ünitesinde hemodiyaliz hemşiresi tarafından diyalizi yapılırken, şimdi evde annesi tarafından gece 8 saat süre ile diyalizi yapılmaktadır. Diyaliz süresi iki kat uzamıştır. Hasta sadece aylık kontrolleri için ayda bir ünitemize kontrole gelmektedir. Evde daha uzun süreli yapınla diyalizlerinde şimdiye kadar önemli bir sorunla karşılaşılmamıştır.
Öncelikle hastamız ev hemodiyalizine geçtikten sonra kendini çok daha iyi hissetmeye başlamış, süregelen halsizliği belirgin olarak azalmıştır. Hastamız okuluna devam edebilmekte, annesi de gün boyu kendi işlerinle meşgul olabilmektedir. Hastamızın boy ve ağırlığında belirgin artışla büyüme ve gelişmesi daha iyi olmuştur. Böbreklerin boşaltamayıp vücutta biriken sıvısı daha iyi boşalamaya başlamıştır. Bu nedenle eskisi kadar sıvı ve yemek kısıtlamasına gerek kalmamıştır. Hastanın kan tablosunda belirgin düzelmeler nedeni ile almakta olduğu ilaçlardan ( çok pahalı olan kan ilacı, asidoz ilacı ve tansiyon ilaçları ) bir çoğu kesilmiştir. 
Hastamızın ve annesinin psikososyal durumları da yaşam kalitesi ölçeği ile psikolog tarafından değerlendirilmiştir. Fiziksel, duygusal ve sosyal işlevsellikle ilgili sorularda hem hastamızın hem de annesinin aldığı puanlarda iyi yönde çok büyük artış olduğu, okul yaşantısında da çocuğun devam ve başarısının artmış olduğu gözlenmiştir. 

 

Hastanın bundan sonraki izlemi nasıl olacaktır? 

 

Çocuklarda dünyada da sayılı çocuk hastaya ev hemodiyalizi uygulanması ve ülkemizde de ilk çocuk hasta olması nedeni ile sonucun bu kadar başarılı olabileceği konusunda kuşkularımız vardı. Ancak ailenin ve çocuğun bu konudaki istekliliği ve hemşire ve teknik servisin ev hemodiyalizi konusunda verdikleri eğitimleri ve özverili izlemleri ile şu anda sorunsuz devam etmektedir. Ancak sorun olursa ve hasta ile ailesi isterse tekrar periton diyalizi ve ev hemodiyalizine hastamız dönebileceği gibi,  hastalığının yeni böbrekte de gelişme riski olmasına karşın böbrek nakli olma şansları da halen mevcuttur. 

 

Hazırlayan: Ezgi Toygar- Zeynep Şule Yüksel

 

Dahili: 2534  - 2599

 

Resim 1 ve 2 de anne ev hemodiyalizi için makineyi hazırlıyor, kan setlerini takıyor

Resim 3. Anne çocuğun damarına iğneyi yerleştiriyor 

Resim 4. Diyaliz makinesini çalıştırmaya başlıyor

 

 

 


   

 

 

 444 1 256
hastane@adu.edu.tr
Zafer Mahallesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi,
09100 Efeler/Aydın
444 1 256
hastane@adu.edu.tr
Zafer Mahallesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi,
09100 Efeler/Aydın