AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm Spektrum Bozukluğu

Hastanemiz Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Yrd.Doç.Dr. Hatice Aksu Otizm Spektrum Bozukluğu(OSB) hakkında bilgiler verdi.

 

Çocukların bazılarında doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel bozukluk olduğunu belirten Yrd.Doç.Dr. Hatice Aksu “Otizm özelliklerini gösteren çocuklar karşılıklı sosyal ilişki ve iletişim kurmada sorun yaşarlar, dil gelişiminde gecikme veya normalden sapmalar gösterirler ve çevrelerinin çok farkında değilmiş gibi kendi dünyalarında yaşarlar.”dedi.

 

Yrd.Doç.Dr. Hatice Aksu “Özellikle sosyal ilişki, paylaşma gerektiren durumları sanki görmüyor, duymuyor gibi kayıtsız davranırlar. İnsanları, gereksinimlerini giderici nesneler gibi görürler. Zamanlarını dönme, döndürme, kol çırpma, bir şeyleri sallama ya da elleri ve parmaklarıyla oynama gibi yineleyici davranışlarını tekrarlayarak geçirebilirler. Nesneleri dizmekten kitap ve dergi sayfalarını çevirmekten ya da reklamları seyretmekten, müzik dinlemekten hoşlanırlar, bunları yaparken, çevrede olup bitene kayıtsız kalırlar.” diyerek otizmin belirtileri hakkında bilgi verdi.

 

OSB görülme sıklığı nedir?

Yrd.Doç.Dr. Hatice Aksu otizmin görülme sıklığını ise şu sözleriyle anlattı; “Otizm görülme sıklığı üzerine çalışmalar ilk kez 1960’lı yılların ortalarında yapılmış ve 10000’de 4 oranında görüldüğü bildirilmiştir. Ancak 1980 sonrası görülme sıklığında dikkat çekici düzeyde artış gözlenmiş son dönem çalışmalar OSB için görülme sıklığının % 1 lere kadar artış gösterdiğini bildirmektedir.”

 

Otizm sebebi nedir?

Otizm etiyolojisi halen tam olarak bilinmemekte ve bu alanda çalışmalar sürdüğünü Aksu Otizm ilk tanımlandığında Kanner etiyolojide “buzdolabı anneler”in sorumlu olduğunu ileri sürüldüğünü ancak o zamandan beri yürütülen dikkatli aile çalışmaları bu teorinin geçersizliğini kanıtlandığını aktardı.

 

Yrd.Doç.Dr. Hatice Aksu OSB risk faktörlerini ise anne yaşının 40 yaş üzeri olması,baba yaşının 40 yaş üzeri olması,doğum tartısının 2500g altında olması,prematürite (35 hafta altında doğum),yenidoğan yoğun bakımında kalma,doğum defekti olması,erkek cinsiyet,büyük şehirde yaşama olarak belirtti.

 

Klinik Özellikler nelerdir?

Otizm spektrum bozukluğunda üç temel alanda güçlükler yaşandığını belirten Aksu, “Çocuğun sosyal ilişkileri ve sosyal gelişimi farklıdır. Çocuk sözel olan ve olmayan iletişimde kişiler arası ilişki geliştirmede başarısızdır. Çocuğun ilgi alanları, faaliyetleri, esnek ve yaratıcı olmaktan çok, kısıtlı ve tekrarlayıcı özelliktedir” sözleriyle bu üç temel alan hakkında bilgi verdi.

 

Otizmi tanırken, ayırt ederken, normal gelişmenin ne anlama geldiğinin bilinmesinin can alıcı nokta olduğunu vurgulayan Aksu, çocukta duyma (özellikle adına bakma), göz teması kurmama, baş-baş yapma, telefonla konuşma  vs. taklit oyunları oynamama, müzik, Tv, reklam müziklerine aşırı düşkünlük, ilgisini çeken bir nesneyi göstermeme, yaşıtları ile oynamama, tekrarlayıcı konuşmalar veya söyleneni tekrarlama (ekolali), konuşmama veya monoton sesle konuşma, tekrarlayıcı motor hareketler, oyuncaklar ile amacına uygun oyun oynamama(sıralama, veya sürekli aynı parçası ile oynama vs), ilgi çekmek için şirinlik maskaralık yapma,bakım veren kişiyi araması,basit emirlere uyma alanlarında akranlarından bir farklılık gözleniyorsa bir çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları kliniğine başvurup danışmada yarar olduğunu belirtti.

 

Açıklamalarında çocuk-ergen ruh sağlığı ve hastalıkları tarafından hazırlana otizm el kitabından(2015) yararlanan Aksu, otizm tedavisinde en önemli ve ilk basamağın “erken teşhis” olduğunun altını çizdi ve “Kesin bir tedavisi olmadığı için klinisyenler bireyin işlev düzeyi ve problem alanlarına uygun müdahale ve tedavi programı geliştirip çocuğun ve ailenin baş etmelerine katkıda bulunmak zorundadırlar. Bu nedenle ,  iletişimdeki tıkanıklığı açıcı ve dil gelişimini kolaylaştırıcı etkileri olan tedavi biçimleri önerilmektedir.” sözleriyle konuşmasına son verdi.

 

 

Hazırlayan :  Zeynep Şule Yüksel - Ezgi Toygar

Dahili: 2599 - 2534  

 

 

 

 

 

 444 1 256
hastane@adu.edu.tr
Zafer Mahallesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi,
09100 Efeler/Aydın
444 1 256
hastane@adu.edu.tr
Zafer Mahallesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi,
09100 Efeler/Aydın