AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Hastanemizde Ga-68 ile İşaretli Peptidlerle PET-CT Görüntülemesi Yapılmaya Başlandı

Hastanemizde Ga-68 ile İşaretli Peptidlerle PET-CT Görüntülemesi Yapılmaya Başlandı

Hastanemizde yeni bir hizmet daha.. Aydın ‘da ilk kez, hastanemizde Ga-68 ile İşaretli Peptidlerle PET-CT Görüntülemesi yapılmaya başlandı.

 

Hastanemiz Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yakup Yürekli Prostat Kanseri ve Nöroendokrin Tümörlerin Ga-68 ile İşaretli Peptidlerle PET-CT Görüntülemesi  hakkında bilgi verdi.

 

Prostat kanseri erkeklerde akciğer kanserinden sonra en yüksek ikinci sıklıkta görülen kanser türüdür. Prostat-spesifik membran antigen (PSMA) prostat kanserinde bulunan bir  transmembran glikoproteindir. Ga-68 PSMA ile yapılan moleküler görüntüleme ile prostattaki kanser, lenf nodları,  yumuşak doku ve kemik metastazları tek tetkikle etkili şekilde saptanabilmektedir. Özellikle yüksek-riskli prostat kanserinin evrelemesi ve biyokimyasal rekürrensin lokalizasyonunda klinik değeri kanıtlanmıştır. 

 

Nöroendokrin tümörler başta gastrointestinal sistem ve akciğerler olmak üzere timus, sürrenal bez, hipofiz, paratiroid ve tiroid gibi farklı organ ve dokulardan köken alan, tanı, evrelemesi ve tedavisi güçlükler gösteren patolojilerdir. Bu tümörlerde bulunan somatostatin reseptörlerine bağlanabilen sentetik somatostatin analogları Ga-68 ile işaretlenerek moleküler görüntüleme amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Ga-68 DOTA-TATE ve diğer analog moleküller bu guruptaki tümörlerin tanı, evreleme ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde önemli katkı sağlamaktadır. 

Fotoğraf Galerisi444 1 256
hastane@adu.edu.tr
Zafer Mahallesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi,
09100 Efeler/Aydın
444 1 256
hastane@adu.edu.tr
Zafer Mahallesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi,
09100 Efeler/Aydın