DOÇ.DR.

YEŞİM BAŞAL


Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Özgeçmiş


Eğitim

2000
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
2009
İnönü Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
2013
Adnan Menderes Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
2017
Adnan Menderes Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Akademik Kariyer

Tıbbi İlgi Alanları:

 

-Horlama ameliyatları (UPPP, ESP, Lingualtonsillektomi,SMİLE, tirohyodi süspansiyon vb)

-Baş boyun kanser cerrahileri (gırtlak, yutak, boyun kitleleri, tükrük bezi kitleleri, dil, yanak, dudak, damak gibi ağız içi cerrahilerin tümörleri, çene kemiği kitleleri, geniz kanserleri)

-Tiroid ameliyatları, paratiroid cerrahileri

-Boyun kitleleri cerrahileri (tiroglossalduktus kisti, brankialkleft kisti vb)

-Bademcik genizeti ameliyatları

-Burun tıkanıklığı amacıyla yapılan burun ameliyatları (septoplasti, rinoplasti)

-Kulak ameliyatları (veentilasyon tüpü uygulaması, timpanoplasti, timpanomastoidektomi)

- Ses teli cerrahileri (ses kısıklığı, nodüllervb)

-Göz yaşı kanalı tıkanıklığı ameliyatları (endoskopik DSR)

-Kepçe kulak ameliyatı

-Sinüzit ameliyatlar

-Yüz Felci

-AllerjikRinit

-İşitme Kayıpları

 

 

 

 

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı

Tez Başlığı: İnönü Üniversitesi Yenidoğan İşitme Taraması Modeli Geliştirilmesi

 

                           

Görevler:

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr.

Malatya Doğanyol Sağlık Ocağı

2000

Dr.

Malatya AÇSAP

2001

Dr.

Malatya Çolaklı Sağlık Ocağı

2002

Ar. Gör.

İnönü Üniversitesi                    

2003

Uzm. Dr.

Ağrı Devlet Hastanesi

2009

Uzm. Dr.

Aydın Devlet Hastanesi

2009

Yrd. Doç. Dr.

Adnan Menderes Üniversitesi

2013-Halen

 

 

 

 

Yeterlilik Belgesi ve KBB Okul Sertifikaları:

Türk KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Otoloji ve Nörootoloji Okulu Sertifikası

Türk KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisi Okulu Sertifikası

Türk KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yeterlilik Belgesi

 

 

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği

Türk Tabipler Birliği

                                                            

 

 

 

 

Dersler (Tıp Fakültesi Öğrencisi):

 

KBB’de aciller

Larenks ve hipofarenksneoplazileri

Horlama ve uyku apnesi

Boyun kitleleri

Olgularla orofarengealdisfaji

Orofarenks oral kavite tümörleri

Tükrük bezi hastalıkları

Yutma Güçlüğü

Tükrük bezi hastalıkları

Burun, paranazal sinüs tümörleri ve nazofarengeal kitleler

Epistaksisler

Fasial paralizi

Boyun Kitleleri

 

 

 

ESERLER

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Başal Y, Günel C, Eryılmaz A, Tuğrul İ, Toka A, Kaçar F, Başak S. TheEffects of TopicalBurrow'sandCastellani's Solutions on theMiddleEarMucosa of Rats. J IntAdvOtol. 2015 Dec;11(3):253-6.(SCI Expanded)

A2. Başal Y, Güleç G,Ertuğrul B, Eryılmaz A, Günel C, Başak S. Changes in nasal flora oneyearafterendoscopicdacryocystorhinostomy. B-ENT. 2015;11(2):129-34. (SCI Expanded)

A3. Durgun Y, Firat C, Miman MC, Kirimlioglu H. A rarebenignlaryngealtumor: angiomyolipoma. J CraniofacSurg. 2010;21(6):1956-7. (SCI, SCI Expanded)

A4. Başal Y,Akyıldız UO, Eryilmaz A. Combinedsurgicaltreatmentfor severe sleepapnoea, toimproveBiPAPcompliance. BMJ Case Rep. 2015. doi: 10.1136/bcr-2015-212143.(Pubmed/Medline)

A5.Başal Y, Akcan BA, Polat YD, Günel C, Eryılmaz A, Başak S.Rarely Seen Congenital Nasal Problems Causing Neonatal Upper Respiratory Tract Obstruction: A Case Series. Pediatr Rep. 2016 Mar 31;8(1):6456. doi: 10.4081/pr.2016.6456. (Pubmed, DOAJ, E-SCI)

A6. Basal Y, Ermişler B, Eryılmaz A, Ertuğrul B. Two rare cases of head and neck tuberculosis.BMJ Case Rep. 2015.doi: 10.1136/bcr-2015-211897. (Pubmed/Medline)

A7.Günel C, Başal Y, Toka A, Eryılmaz A, Kurt Ömürlü I.Efficacy of low-doseintratympanicdexamethasonefor SHL.AurisNasus Larynx.2015;42(4):284-7. (SCI Expanded)

A8. Eryılmaz A, Basal Y, Tosun A, Kurt Omurlu I, Basak S. TheNeutrophiltoLymphocyteRatios of OurPediatricPatientswithBell'spalsy.Int J PediadtrOtorhinolaryngol 2015.doi: 10.1016/j.ijporl.2015.10.047. (SCI, SCI Expanded)

A9.Eryilmaz A, Basal Y, Kurt Omurlu IK. Can HeadandNeckCancers Be DetectedwithMeanPlatelet Volume? AsianPac J CancerPrev.2015;16(16):7045-7. (Pubmed)

A10. Eryilmaz A, Basal Y. Neutrophiltolymphocyteratioforevaluatingtheviscosity of otitismediawitheffusion: Whichmethod has morebenefit on clinic?Int J Pediatr Otorhinolaryngol. doi: 10.1016/j.ijporl.2016.01.015.(SCI, SCI Expanded)

A11. Eryılmaz A, Başal Y, Günel C, Ozkul A, Tosun A. SuccessfulTreatment of EssentialPalatal Tremor LastingOver a LongTermwith a Rare Application of BotulinumToxin in a Child. Iran J Child Neurol. 2015;9(4):75-7.(Pubmed, Scopus, ISC, DOAJ)

A12. Eryılmaz A, Basal Y. A largelingualthyroidextendingtotheepiglottis. BMJ Case Rep. doi: 10.1136/bcr-2015-212201. (Pubmed/Medline)

A13. Eryılmaz A, Cengiz A, Başal Y, Meteoğlu İ,Omurlu IK, Yürekli Y. Thecorralation of prognosticbiomarkers (Ki-67, Bcl 2, HIF 1 alfa, cyclin D1) withmetabolictumorvolümemeasuredby F-FDG PET/CT in laryngealcancer. J CancerResTher. (Basım aşamasında)(SCI Expanded)

A14. Eryılmaz A, Günel C, Başal Y, Başak S. OurapproachtoadultPatientswithepistaxis. J CraniofacSurg 2016;27(3):e298-301. (SCI, SCI Expanded)

A15. Günel C, Eryılmaz A, Başal Y, Toka A. Periorbitalnecrotisingfasciitisafterminor skin trauma. Case RepOtolaryngol. 2014;2014:723408. (Pubmed, DOAJ, E-SCI)

A16. Günel C, Sarı S, Eryılmaz A, Başal Y. HemodynamicEffects of Topical Adrenaline DuringSeptoplasty. Indian J OtolaryngolHeadNeckSurg 2016;68(4):391-395.(Pubmed)

A17. Selimoğlu E, Bayındır T, Iraz M, Gul M, Durgun Y, Erdem T, Kalcıoglu MT. Doesaluminiumcauseototoxicity in rats? IntAdvOtol 2011;7(2):215-224.(SCI Expanded)

A18. C. Günel, Yükselen OO, Başak HS, A. Eryılmaz,Başal Y. Chronicrhinosinusitis; histopathologicstudy of osteitis in surgerycases.B-ENT 2015;11(2)135-9.(SCI Expanded)

A19. Eryılmaz A, Demirci B, Gunel C,  Eliyatkın N, Aktaş S, Kurt Ömürlü İ, Başal Y, Sağıroğlu M, Ermişler B, Başak S. Evaluation of lapatinibandtrastuzumabforototoxiceffects. J IntAdvOtol 2015;11(3):207-11.(SCI Expanded)

A20. Eryılmaz A, Demirci B, Gunel C, KacarDoger F, Yukselen O, Kurt Omurlu I, Basal Y, Agdas F, Basak S. Can tissueadhesivesandplatelet-richplasmapreventpharyngocutaneousfistulaformation?AurisNasusLarynx. 2016;43(1):62-7.(SCI Expanded)

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (proceedings) basılan bildiriler:

B1. Fırat Y, Durgun Y, Kizilay A, Selimoglu E. An unusualcomplication of nasogastriccatheter: Intranasalfibroepithelialpolyp.  6thEuropeanCongress of Oto-Rhino-LaryngologyHeadandNeckSurgeryCongress, Vienna, 2007.  (Poster)

B2. Kahraman S, Başal Y, Yükselen OO, DogerF.Thechroniccourse of invasivefungalsınusitis in a patientwithmyelodysplasticsyndrome: A casereport. 4th International Congress on Leukemia-Lymphoma-Myeloma, Istanbul, 2013. (Poster)

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Başal Y, Ünsal AİA, Günel C, Eryılmaz A, Başak S. EndoskopikDakriosistorinostomiveSilikon Stent Entübasyonu: OlguSerisiSonuçları. TürkRinolojiDergisi 2014;3(2):51-5.
D2. Başal Y, Akyıldız UO, Kurt İ, Eryılmaz A. BasitHorlamaOlgularınınDeğerlendirmesindeMallampative Müller manevrasi. KBB Forum 2015;14 (3):61-64.
D3. Durgun Y, Fırat Y, Kalcıoğlu T, Selimoğlu E. İnönüÜniversitesiYenidoğanİşitmeTaramasındaSaptananİşitmeKayıplarıNedenleri. TürkOtolaringolojiArşivi. 2008;46(3):230-235.
D4. Başal Y, Günel C. Grip mi?Nezle mi?Symrna Tıp Dergisi.2014 yılı. Sayı:2.
D5. Başal Y, Günel C, Başak S. İşitmeKayıplıÇocuğaYaklaşım.TürkiyeKlinikleriPediatriDergisi. TurkiyeKlinikleri J Pediatr 2014;23(4):157-63.
D6. Başal Y, Eryılmaz A. PrimeriBilinmeyenBaşBoyunTümörüneGüncelYaklaşım. Van Tıp Dergisi 2016;23(3):294-300.
D7. Başal Y, Eryılmaz A, Günel C, Doğan Ö. Yumuşakdamakpleomorfik adenoma. CausaPediaHakemliOlguDergisi 2015;4:1322.
D8. Fırat Y, Durgun Y, Yakıncı C, Selimoğlu E. Konjenitalfasiyal paralizi ve mikst tip işitme kaybının eşlik ettiği Fankoniaplastik anemisi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2007;15(2):117-119.
D9. Eryılmaz A, Başal Y. BaşBoyunkanserlerinde, N0 Boyunayaklaşımdafikirayrılıklarıvenedenleri. Meandros Medical and Dental Journal. Doi:10.4274/meandros.2781.
D10. Fırat Y, Durgun Y, Kızılay A, Selimoğlu E. Nazogastrik sonda sonrası gelişen intranazalfibroepitelyal polip. KBB ve BBC Dergisi. 2008;16(2):78-81.
D11. Fırat Y, Durgun Y, Kalcıoğlu T, Selimoğlu E. Ramsay Hunt Sendromunda 10. cranialsinirtutulumu. KBB-Forum. 2009;8(3):71-74.

D12. Günel C, Başal Y, Ermişler B. RinoorbitoserebralMukormikoz Olgusu. Türk Rinoloji Dergisi. 2014;3(1):39-43

D13. Eryılmaz A, Gunel C, Başal Y, Ömürlü İK, Uysal P, Ergin K. Allerjikrinitve adenoid hipertrofisiolançocukların adenoid dokularındafarklılenfosit alt tiplerininkantitatifolarakdeğerlendirilmesi.TürkRinolojiDergisi (Basımaşamasında)
D14. Eryılmaz A, Başal Y, Günel C, Doger FK, Kadıköylu G. Mantle cell lymphoma revealed with superficial parotidectomy. ENT Case 2016; 2(1):21-27
D15. Eryılmaz A, Köseoğlu K, Başal Y, Günel C. Facial artery aneurysm after tonsillectomy, an emergeny case. Meandros Medical and Dental Journal.doi: 10.4274/meandros.2507.
D16. Eryılmaz A, Günel C, Eliyatkın N, Cesur G, Başal Y. Deneyselhipotiroidininlarinkseetkisi; tiroidhormonreseptorleridegisiyor mu? Kulak BurunBoğazİhtisDerg. 2016;26(3):164-8.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Eryılmaz A, Başal Y, Tosun A, Ömürlü IK, Başak S. Pediatrik Bell’sParalizili hastalarımızın nötrofil-lenfosit oranları (Sözlü Bildiri). SS-2072, 37. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, 2015, Antalya.

E2. Eryılmaz A, Cengiz A, Başal Y, Meteoğlu İ, Omurlu IK, Yürekli Y. Larinks kanserinde prognostikbiyobelirteçlerin (Ki-67, Bcl 2, HIF 1 alfa, cyclin D1) F-FDG PET/CT parametreleri ile korelasyonu (Sözlü Bildiri). SS-2051, 37. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, 2015, Antalya.

E3. Durgun Y, Fırat Y, Kalcıoğlu T, Selimoğlu E. İnönü Üniversitesi Yenidoğan İşitme Taramasında Saptanan İşitme Kayıpları Nedenleri (Sözlü Bildiri). SS-98, 30.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2008, Antalya.

E4. Günel C, Başal Y, Toka A, Eryılmaz A, Ömürlü İK. Düşük Doz İntratimpanikDeksametazon’un Ani İşitme Kaybındaki Etkinliği (Sözlü Bildiri). SS-003, 36.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2014, Antalya.

E5. Başal Y, Günel C, Eryılmaz A, Tuğrul İ, Toka A, Döger FG, Başak S. TopikalBurow ve Castellani solüsyonlarının rat orta kulak mukozası üzerine etkileri (Sözlü Bildiri). SS-087, 36.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2014, Antalya.

E6. Günel C, Demirci B, Yılmaz M, Meteoğlu İ, Ömürlü İK, Eryılmaz A, Başal Y. Ovalbuminin indüklediği alerjik rinittePycnogenol’un hava yolu inflamasyonu üzerindeki inhibitör etkisi (Sözlü Bildiri). SS-2014, 37.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2015, Antalya.

E7. Başal Y, Eryılmaz A, Günel C, Sümer S, Toka A, Başak O. Boğaz ağrısı yönetiminde hekimlerin antibiotik yazma davranışı (Poster). PS-2124, 37.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2015, Antalya.

E8. Başal Y, Ünsal Aİ, Başak S,Günel C, Demirtaş M, Eryılmaz A. KonjenitalDakriosistoselli Olgunun Ritleng Tüpü ile Endoskopik Onarımı (Poster). PS1-017, 35.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2013, Antalya.

E9. Demirtaş M, Eryılmaz A, Başal Y, Ağdaş F, Meteoğlu İ. Nadir Bir Olgu: BukkalMusinözis(Poster). PS-071, 36.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2014, Antalya.

E10. Eryılmaz A, Köseoğlu K, Başal Y, Günel C. Tonsillektomi sonrası fasial arter anevrizması (Poster). PS-438, 36.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2014, Antalya.

E11. Eryılmaz A, Günel C, Eliyatkın N, Cesur G, Başal Y. Postnatal dönemde oluşturulan deneysel hipotiroidinin vokal kordlara etkisi (Sözlü Bildiri). SS-2086, 37.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2015, Antalya.

E12.  Başal Y, Günel C, Eryılmaz A. Yumuşak Damak Pleomorfik Adenomu (Poster). PS-143, 36.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2014, Antalya.

E13. Başal Y, Akyıldız UO.BiPAP Uyumunu Artırmada EkspansiyonSfinkterFaringoplasti: Olgu Sunumu (Poster). PS-462, 36.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2014, Antalya.

E14. Başal Y, Ünsal AİA, Günel C, Eryılmaz A, Başak S. Stentli ve stentsiz Endoskopik DSR (Poster). PS-2118, 37.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2015, Antalya.

E15. Başal Y, Ömürlü, İK, Uysal P, Eryılmaz A, Doğan Ö, Başak S.Tonsillotomi yapılan hastalarda MPV, NLR ve TLR’nin tanısal değeri (Poster). PS-2131, 37.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2015, Antalya.

E16. Başal Y,Eliyatkın N, Eryılmaz A. Nonorbital-nonparameningealembriyonelrabdomyosarkom (Poster). PS-3107, 37.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2015, Antalya.

E17.  Demirtaş M, Başal Y, Eryılmaz A, Ağdaş F, Tataroğlu C. BukkalSchwannoma: Nadir bir lokalizasyon (Poster). PS-025, 36.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2014, Antalya.

E18. Başal Y. Rutin Pediatrik AdenotonsillektomilerdeMikroskopik Patolojik İnceleme. (Poster). P-439, 34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2012, Antalya.

E19. Başal Y. AnkilozanSpondilitli Hastada Gelişen BilateralParotitis: Olgu Sunumu (Poster).P-033, 34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2012, Antalya.

E20. Eryılmaz A, Günel C, Başal Y, Demirtaş M. ParotisMantle Cell Lenfoma Olgusu(Poster). PS3-122, 35.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2013, Antalya.

E21. Günel C, Şahin M, Başal Y, Başak HS. Nazal Vestibül Kanserinde Olası Eksizyon ve Rekonstrüksiyon Zorlukları: Olgu Sunumu (Poster). PP-118, 11. Türk Rinoloji Kongresi, 2015, Antalya.

E22. Başal Y, Eryılmaz A, Toka A. Anevrizmayı Taklit Eden Servikal Tüberküloz Lenfadenit Olgusu (Poster). PS3-007, 35.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2013, Antalya.

E23. Eryılmaz A, Başal Y, Demetoğlu U, Yükselen Ö, Çobanoğlu M, Başak S. Aktinomiçese bağlı mandibulaosteonekrozu (Poster). PS2-140, 35.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2013, Antalya.

E24. Demirtaş M, Başal Y, Eryılmaz A. Maksiller Sinüste Ektopik Diş İçeren Odontojenik Kist ve Oroantral Fistül Birlikteliği: Olgu Sunumu (Poster). PS2-007, 35.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2013, Antalya.

E25. Başal Y, Ertuğrul B, Başak S, Gültekin B, Yükselen Ö, Demirtaş M, Güleç G. ParafarengealCandidaAbsesi: Olgu Sunumu (Poster). PS1-153, 35.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2013, Antalya.

E26. Başal Y, Başak S, Demirtaş M. PosttravmatikSialoselinPeroral Drenajı: Pediatrik Olgunun Sunumu (Poster). PS2-20, 35.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2013, Antalya.

E27. Başal Y, Ertuğrul B, Eryılmaz A, Öztürk B, Demirtaş M. PinnanınKutanöz Tüberkülozu: Olgu Sunumu (Poster). PS1-009, 35.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2013, Antalya.

E28. Başal Y, Akyıldız UO, Kurt İ, Eryılmaz A. Basit Horlama Hastalarının Değerlendirilmesi (Sözlü Bildiri). 2.Soluksuz Senfoni: Horlama ve Uyku Apnesinde Canlı Cerrahi Uygulamaları, 2015, İstanbul.

E29. Kızılay A, Durgun Y, Fırat Y, Akarçay M. Crouzonsendromundaefüzyoluotit gelişimi ve 10 yıllık seyri. (Elektronik poster). EP-106, 29.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2007, Antalya.

E30. Fırat Y, Durgun Y, Yakıncı C, Selimoğlu, E. Konjenitalfasiyal paralizi ve mikst tip işitme kaybının eşlik ettiği Fankonisendromu (Elektronik poster). EP-18, 29.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2007, Antalya.

 

G. Diğer:

 

G1-Atıflar

G2. Katıldığı Kongre ve Sempozyumlar

-A’dan Z’ye EksternalSeptorinoplasti Kursu, 5-7 Mayıs 2004, Malatya, Katılım Belgesi

-2. Ulusal Rinoloji Kongresi, 23-26 Şubat 2006, İstanbul, Katılım Belgesi

-3. Solunum Yolu İnflamasyonları Sempozyumu, 31 Mayıs-2 Haziran 2006, Diyarbakır, Katılım Belgesi

-3. Ulusal Rinoloji Kongresi, 21-25 Nisan 2007, Bodrum, Katılım Belgesi

-30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 8-12 Ekim 2008, Antalya, Katılım Belgesi

-31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim-01 Kasım 2009, Antalya, Katılım Belgesi

-KBB’de Güncel Bilgi Buluşmaları, 23-24 Nisan 2011, İzmir, Katılım Belgesi.

-Burun Okulu, 01 Eylül 2012, İstanbul, Katılım Belgesi

-34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 10-14 Ekim 2012, Antalya, Katılım Belgesi

-Endoskopik Kulak Cerrahisi Sempozyumu, 18 Mayıs 2013, Ankara, Katlım Belgesi

-35.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2-6 Kasım 2013, Katılım Belgesi.

-KBB Uzmanı için odyoloji, orta kulak ve mastoid, Nörootoloji ve Kafa kaidesi konulu Toplantı, 14-15 Mart 2014, Ankara, Katılım Belgesi.

-BAHA Ve Koklearİmplantasyon Uygulamalı Eğitim Toplantısı, 11-12 Nisan 2013, İstanbul, Sertifika.

-7. Ulusal Laringoloji Kongresi, 27-28 Eylül 2013, İstanbul, Katılım Sertifikası

-36.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya, Katılım Sertifikası

-2. Soluksuz Senfoni, Horlama ve Obstrüktif Uyku Apnesinde Canlı Cerrahi Uygulamaları Kongresi, 12-13 Mart 2015, İstanbul, Katılım Belgesi.

-8. Ulusal Laringoloji Kongresi, 8-9 Mayıs 2015, İzmir, Katılım Belgesi

-37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya, Katılım Belgesi.

-The 7th World Congress Of The World SleepFederation, 31 October-3 November 2015, Certificate of Attendance.

-38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Antalya, Katılım Belgesi.

G3-KatıldığıKurslarveSertifikalar

-TKBBV Eğitsel Kursları (Parotis cerrahisi, Kolesteatoma tedavisinde rasyonel yaklaşım, İşitme cihazlarına güncel yaklaşım, KBB’de tiroid ve paratiroid cerrahisi, Timpanoplasti, Temel cerrahi kavramlar, Trakeotomi, Rinoplasti, Lobektomi ve Total tiroidektomi), 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 8-12 Ekim 2008, Antalya, Kurs Katılım Belgesi

-TKBBV Eğitsel Kursları (Boyun Diseksiyonları, Temel timpanoplasti teknikleri, Epistaksisli hastaya yaklaşım, Bening Nazal Tümörlerde Cerrahi, Kelebek ada kartilajtimpanoplasti, Endoskopik DSR). 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 10-14 Ekim 2012, Antalya, Kurs Katılım Belgesi

-9. Taze Donmuş Kadavra Uygulamalı Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu, 7-8 Aralık 2012, İzmir, Katılım Sertifikası

-Otolojideİmplantlar Kursu, 16 Mart 2013, Ankara, Katılım Belgesi

-Otoloji Okulu Klinik Gözlemcisi olarak Çukurova Üniversitesi KBB Anabilim Dalı Klinik Ziyareti, 29 Nisan-3 Mayıs 2013, Adana, Katılım Belgesi ve Programı

-TKBBV Eğitsel Kursları (Otoskleroz Cerrahisi Ve CO2 Lazer Uygulaması, Otoskleroz cerrahisi, PSG skorlaması, raporlama ve değerlendirme), 35.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2-6 Kasım 2013, Katılım Belgesi.

-TKBBV Eğitsel Kursları (OSAS Cerrahisi), 36.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya, Katılım Belgesi

-Sağlıkta Araştırma Yöntemleri Kursu, ADÜ Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (ADÜSEM), 14-18 Aralık 2015, Aydın, Katılım Belgesi

-ADÜ HADYEK Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

-ENG/VNG, VHIT VE VEMP Testleri, Pratik Yaklaşım Kursu, 19 Mart 2016, Aydın, Katılım Belgesi

G4-Düzenlenen meslekikurslar

G4a. Başak HS, Eryılmaz A, Başal Y. Boyun Cerrahi Anatomisi-TKBBV Kursu. 35. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, 2013, Antalya.

G4b. Başak HS, Başal Y, Eryılmaz A. Endoskopik DSR ve Sonuçlarımız-TKBBV Kursu. 35. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, 2013, Antalya.

 

G5- Düzenlenen panelde panelistlik:

 

G5a. Başal Y. Vertigo tanı ve tedavisinde: Muayene ve Değerlendirme (Genç Bakış Salonu).  36. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, 2014, Antalya.

G5b.Başal Y. Kolesteatom-Kolesteatomdakomplikasyonlardan kaçınma (Uzmanlar Konuşuyor Paneli). 37. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, 2015, Antalya.

G5c. Başal Y. Tonsillektomi Sonrası Hasta Konforu; Yöntemden Bakıma Herşey. 38. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, 2016, Antalya.

G5d. Başal Y. Tüberküloz Paneli, 2016, Aydın

 

H. Projelerde Aldığı Görevler:

 

1. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi yenidoğan işitme taraması ve sonuçları. İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (Proje No: 2007/17) (Yardımcı Araştırmacı)

2. Deneysel aluminyumototoksisitesinin oluşturulması. İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (Proje No: 2007/1) (Yardımcı Araştırmacı)

3.Dakriyosistorinostomi ameliyatı sonrası nazal flora ve konjuktivaflorası değişiyor mu? Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (Proje No: TPF 13027) (Yardımcı Araştırmacı)

4.Uyku apneli hastalarda ağız çalkantı suyunda ve serumda nörojenik-sistemik inflamasyonmediatörlerinin (SP, CGRP, CK, HsCRP, IL6, IL10, TNFalfa) Değişkenliğinin Araştırılması. Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (Proje Yürütücüsü)

5. Boğaz ağrısı yönetiminde hekimlerin antibiyotik yazma davranışı: hasta beklentileri ve hekimlerin hasta beklentilerine İlişkin algılarının etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (Yardımcı Araştırmacı)

6.Trombositten zengin plazma ve farklı ürünlerinin, Staphylococcusaureus ve Moraxellacatarrhalis üzerinde antibakteriyel etkinliğinin araştırılması. Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (Yardımcı Araştırmacı)

7.Farklı tipte doku yapıştırıcıları ve trombositten zengin plazma’nın sıçanlarda farenks onarımında yara iyileşmesine katkısının değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (Yardımcı Araştırmacı)

8.Tükürük Bezi Kitlelerinde semikantitatif ve kalitatifelastografi bulguları. Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (Yardımcı Araştırmacı)

9.Lokal Dekonjestanlardaki etken maddelerin göze ve buruna olan histopatolojik etkileri. Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (Yardımcı Araştırmacı)

10.Erken çocukluk döneminde atopik marşın öngörülmesi mümkün müdür? Atopikdermatitli çocuklarda serum ve nazal doku örneklerinde farklı T hücre ve dendritik hücre işlevlerinin değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (Yardımcı Araştırmacı)