PROF.DR.

HATİCE SEMA BAŞAK


Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Özgeçmiş


Eğitim

1982
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
1992
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
1996
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
2000
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
2006
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akademik Kariyer

İlk, orta ve lise eğitimimi Ankara’da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1982 yılında mezun oldu. Tokat Reşadi,ye ilçesinde pratisyen hekim olarak mecburi hizmetini tamamladı. Ankara Altındağ sağlık Ocağı, Ankara Numune Hastanesi Hızır Acil servisi ve Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetlerinde çalıştıktan sonra Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD’nda uzmanlık eğitimine başladı. 1992 yılında uzmanlığını aldı ve Aydın Devlet Hastanesi’nde KBB uzmanı olarak çalışmaya başladı. 1996 yılında yeni kurulmakta olan Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent olarak çalışmaya başladı. Aynı üniversitede 2000 yılında doçent, 2006 yılında Profesör ünvanını aldı.

Özel ilgi alanları; burun, sinüs hastalıkları, alerjik nezle, rinoplasti ve kulak hastalıklarıdır. Uzmanlık eğitimim sırasında yeni gelişmekte olan endoskopik cerrahi ve rinoplasti konularına duyduğu ilgi nedeniyle üç kez Avusturya Graz’da yapılan kadavra diseksiyonlarına ve Almanya Erlangen’de rinoplasti kadavra kursuna katıldı. 1991 yılında Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB kliniğinde üç ay süre ile gözlemci hekim olarak çalıştı. Bir yıl sonra Almanya’da Braunschweig da bir ay süreli çalışmaları oldu. Uzun yıllardır Rinoloji alanında akademik çalışmalarım devam etmektedir. 2014 yılında Hollanda’da Utrecht Tıp Fakültesinde üç ay süre ile kulak hastalıkları ve koklear implant cerrahisi üzerine çalışmak için bulundu. 2016 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD’nda “Sağlıklı Yetişkinlerde Multifrekans Timpanometri Normatif Değerleri “ isimli tez çalışması ile Odyoloji yüksek lisansını tamamladı ve uzman odyolog ünvanını aldı.

2016 yılında Türk Rinoloji Derneği Yönetim Kuruluna seçildi.2018 yılından itibaren Türk Rinoloji Derneği eş başkanlık görevini yürütmektedir. Akademik yaşantısı boyunca bir çok kongrede, bilimsel organizasyonlarda kurs ve panel konuşmacısı olarak bulundu. Bölgesel ve ulusal çapta kongre düzenlemelerine katkı vermiştir.