Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı / Kadromuz

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 2002 yılında Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim dalından ayrılarak, ayrı bir anabilim dalı olarak kurulmuştur. Öğrenci ve Araştırma Görevlilerinin eğitiminin yanısıra hastane hizmetleri de yürütülmektedir. 

Anabilim Dalımızda hasta portföyünün büyük kısmını göğüs cerrahisinde büyük yer teşkil eden Akciğer kanseri ameliyatları oluşturmaktadır. Akciğer kanseri dışında göğüs duvarı deformite (pectus carinatum, pectus excavatum) operasyonları (Nuss ve Abramson Tekniği ile mini cerrahi), Kronik Obstrüktif Akciğer hastaları (KOAH) içim hacim küçültme operasyonları, Mediastinoskopi, Video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS), koltukaltı ve elde aşırı terleme olan hastalarımıza (hiperhidroz)  torakal sempatektomi (video yardımlı mini cerrahi) ve yemek borusu  kanseri olan hastalarımıza  özafagus rezeksiyonu operasyonu yapılmaktadır. Onkoloji Kliniği ile koordineli çalışılarak kemoterapi alacak olgulara kalıcı santral port katater takılması kliniğimizce yapılmaktadır.

Hasta randevuları birimimiz tarafından verilmekte ve sorumlu Öğretim Üyesi kontrolünde hastaların muayene ve takipleri yapılmaktadır.

 

  • ARAŞ.GÖR. EZGİ OKUYUCU
  • ARAŞ.GÖR. GÜLSEREN BİRGÜL ANTEPÜZÜMÜ SEZGİN
  • ARAŞ.GÖR. MEHMET ZEKERİYA CAN