Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı / Kadromuz

 

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 1996 yılında kurulmuştur. Kliniğimizde eğitim kadrosunda 3 profesör ve 2i doktor öğretim üyesi bulunmaktadır.

Halen 10 uzmanlık öğrencisinin eğitim almakta olduğu Anabilim Dalı'mız kurulduğu 1996 yılından beri ondört Göğüs Hastalıkları uzmanı yetiştirmiştir. Anabilim Dalı'mızda uzmanlık eğitiminin yanısıra 3. sınıf Kliniğe Giriş ve Solunum-Dolaşım ders kurulları ile 4. sınıf Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi stajı içinde kuramsal ve pratik tıp fakültesi öğrencisi eğitimi verilmektedir. Öğretim üyelerimiz ve uzmanlık öğrencilerimiz tarafından ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış ve çok sayıda atıf almış birçok makale ile sonuçlanan bilimsel araştırmalar, uzmanlık tezleri ve projeler gerçekleştirilmektedir. Öğretim üyelerimiz ulusal ve uluslar arası mesleki derneklerimizin düzenlediği kongre, sempozyum ve panellere bildiri ile veya konuşmacı, oturum başkanı olarak katkıda bulunmaktadır. 

Kliniğimizin alt birimleri poliklinikler, yataklı servis, yoğun bakım ünitesi, bronkoskopi ünitesi ve solunum fonksiyon testi laboratuvarı olup, bu birimlerde hem tıp öğrencisi ve uzmanlık eğitimi, hem de sağlık hizmeti verilmektedir. 

Astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi havayolu hastalıkları, solunum sistemi infeksiyonları, akciğer nodülleri, akciğer ve plevra kanserleri, plevral hastalıklar, pulmoner tromboemboli ve parankimal akciğer hastalıkları (sarkoidoz, pulmoner fibrozis vb) ilgi alanımızdaki hastalıkların başlıcalarıdır.

  • ARAŞ.GÖR. AYDIN ÇÖL
  • ARAŞ.GÖR. BETÜL DUMANLI
  • ARAŞ.GÖR. DİDEM MÜLAYİM
  • ARAŞ.GÖR. EZGİ BAYKUL
  • ARAŞ.GÖR. HATİCE ARZU UÇAR
  • ARAŞ.GÖR. SEVDA AKTAN
  • BİLİNMEYEN AYÇA YANALAK