Çocuk Nöroloji Bilim Dalı / Kadromuz

Tarihçe 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı 2006 yılı Ekim ayında Yardımcı Doçent Doktor Ayşe Tosun tarafından kurulmuştur. Kurulduğundan bu yana  Prof. Dr. Ayşe Tosun bilim dalı başkanlığını yürütmektedir (2006-…..).Çocuk Nöroloji bilim dalına 2020 şubat ayında Doktor Öğretim Üyesi Müge Ayanoğlu   katılmıştır. Bugüne kadar bilim dalında, üç pediatri uzmanına Çocuk Nörolojisi yan dal eğitimi verilmiştir. Halen iki yan dal uzmanlık öğrencisi eğitim almaktadır.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, bebek, çocuk ve 18 yaş altı gençlerin nörolojik gelişimi, nörolojik hastalıklarının tanısı, nedenleri, tedavisi ve izlemi  ile ilgilenir. Çocuk nöroloji klinik ve poliklinikleri,epilepsi, serebral felç, sinir-kas hastalıkları, inme, gelişim geriliği, baş ağrıları, uyku bozuklukları, hareket bozuklukları,doğumsal beyin ve omurilik anomalileri, nöroenfeksiyöz, kalıtsal ilerleyici metabolik veya dejeneratif hastalıklar,  multipl skleroz vb gibi pek çok hastalığın tanı ve tedavisinde hizmet vermektedir.

Çocuk nöroloji kliniği, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi içinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği içinde 6 yataklı bir ünite şeklindedir. Poliklinik hastaları Öğretim Üyesi Bloğunda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Nörolojisi Polikliniğinde görülmektedir. Poliklinik hizmetleri, haftada üç gün (Salı, Perşembe, Cuma) randevu ile verilmektedir. Ayrıca her hafta pazartesi günleri Çocuk Nöroloji, Ortopedi ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalından ilgili hekimlerle, serebral felç ya da farklı nedenlerle engelli olan hastalarımızı birlikte değerlendirdiğimiz bir konsey yapılmaktadır. Bu konseyde hastalarımızın, medikal- fizik tedavi -cerrahi tedavi, cihazlama ve botulinum toksin ve diğer ilaç uygulamaları gibi tedavi izlem kararları verilmektedir.

Epilepsi veya epilepsi ile karışabilen durumların tanısında kullanılan,Elektroensefalografi (EEG)çekimleri, kliniğimizde yatarak izlenmekte olan hastalara ve randevulu olarak polikliniğimizden başvuran hastalara EEG laboratuvarımızda, uyanık ve uykuda yapılmaktadır. Ayrıca klinikte, yenidoğan yoğun bakım ve çocuk yoğun bakımda yatan hastalara da portabl EEG cihazı ile çekim yapılmaktadır. Kas ve sinir hastalıkları tanısında veya hastalıkların ayırıcı tanısında kullanılan elektromiyografi (EMG), elektronörografi tetkiki, VEP, BAEP, SEP gibi görsel, işitsel, sematosensoryel uyarılmış potansiyeller NörofizyolojiÜnitesinde yapılmaktadır. Ayrıca nörolojik hastalıkların tanısındakullanılan beyin ve omurilik görüntüleme, biyokimyasal, nörometabolik tetkikler, görme ve işitme muayeneleri, nörogelişim testleri, zeka testleri, genetik tetkikler, Radyoloji, Biyokimya, Genetik, Çocuk Psikiyatrisi, Göz ve Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalları ile iletişim içerisinde yapılır.

Çocuk Nörolojisi Bilim Dalını İlgilendiren Başlıca Hastalıklar

Epilepsi

Febrilkonvülziyon

Riskli bebek takibi ( zor  doğum, prematüre  bebeklerin izlemi)

Serebral felç

Omurilik felci

Doğumda omuz felci

Kas-sinir hastalıkları

Nörometabolik hastalıklar

Nörogenetik hastalıklar (Downsendromuvb gibi)

Ciltte lekelerle birlikte giden nörolojik hastalıklar

Motor mentalretardasyon

GuillainBarre Sendromu

Akut DissemineEnsefalomiyelit

Transversmiyelit

Optik nörit

Multiple Skleroz

Polinöropatiler

İnme

Otoimmünensefalitler

Miyasteniagravis

Çocuklukta başağrıları, Migren

Baş dönmesi

Yürüme bozuklukları, dengesizlik

Çift görme,yüz felci, yutma bozukluğu

Dil ve konuşma bozuklukları

Otizm spektrum bozuklukları (Çocuk Psikiyatrisi ile birlikte)

Hareket bozuklukları

  • ARAŞ.GÖR.DR. SEÇİL OKTAY EDİZSOY
  • ARAŞ.GÖR. SEMRA BÜYÜKKORKMAZ ÖZTÜRK