Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı / Kadromuz

Çocuk Gastroenteroloji doğumdan 18 yaşına kadar olan infant, çocuk ve adolesanların beslenme ve gelişiminin değerlendirilmesi, karaciğer, safra kesesi, pankreas ve bağırsaklar gibi sindirim sistemi ile ilgili sorunlarla ilgilenen bir bilim dalıdır.

Çocuk Gastroenteroloji Bölümümüzde çocukların aşağıda belirtilen şikâyet ve hastalıklarına yönelik hizmet verilmektedir.

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM:

Fonksiyonel Gastrointestinal Sistem Hastalıkları

Yabancı Cisim Çıkarılması

Asit Peptik Hastalıklar

GASTROİNTESTİNAL SİSTEMİN İNFEKSİYÖZ VE İMMÜNOLOJİK HASTALIKLARI

Gastrointestinal Sistemin Enfeksiyöz Hastalıkları

Gastrointestinal Sistemin İmmünolojik Hastalıkları

KRONİK İSHAL VE MALABSORPSİYON

Çölyak Hastalığı

Besin Alerjileri

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları

Konjenital İshaller

Enfeksiyoz İshaller Ve Postenterit Sendromu

EozinofilikGastrointestinal Hastalıklar

Gastrointestinal Sistem Kanamaları

Gastrointestinal Sistem Tümör Ve Kitlelerin Polipektomi İle Çıkarılması.

Motilite Bozuklukları (GastroözofagealReflü, Kabızlık Vb.)

Sistemik Hastalıklarda Gastrointestinal Sistem Tutulumu

Gastrointestinal Sistemin KonjenitalAnormallikleri , Kısa Bağırsak Sendromu Ve Bağırsak Yetmezliği

Anorektal Hastalıklar

HEPATOBİLİYER HASTALIKLAR

Karaciğer Testleri Ve Değerlendirilmesi

Yeni Doğanın Kolestazı

Kolestatik Hastalıklar

Metabolik Ve Genetik Karaciğer Hastalıkları

Bilirübin Metabolizması Bozuklukları

Akut Ve Kronik Hepatitler

Otoimmün Ve İmmünHepatobiliyer Hastalıklar

İlaç Ve Toksin İlişkili Karaciğer Hastalıkları

Yağlı Karaciğer

Siroz, Portal Hipertansiyon Ve Komplikasyonları

Fulminan Karaciğer Yetmezliği Ve Koması

Karaciğer, Safra Kesesi Ve Safra Yollarının Doğumsal Ve Edinsel Anormallikleri Ve Hastalıkları

Sistemik Hastalıklarda Karaciğer

Kalıtsal Ve Edinilmiş Pankreas Hastalıkları

Pankreatit

KistikFibrozis

BESLENME

Besin Ögeleri, Sindirim Ve Emilimi

Normal Büyüme Ve Gelişme

Sağlıklı Çocuk Beslenmesi

Beslenme Ve Yeme Bozuklukları

Protein-Enerji Malnütrisyonu

Obezite

Özel Klinik Durumlarda Beslenme

Yutma Bozuklukları

GİRİŞİMSEL YETKİNLİKLER

Tanısal Endoskopi

Girişimsel Endoskopi

Skleroterapi, Bant Ligasyonu

Perkütan Endoskopik Gastrostomi

Karaciğer Biyopsisi

Parasentez

Uzun Süreli ÖzofagealPh İzlemi

Özofagusİmpedans

Enteral Beslenme

Parenteral Beslenme

Asit Ve Yönetimi

Karaciğer Nakli Planlanması Hazırlığı Ve Nakil Sonrası İzlemi