Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı / Kadromuz

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları polikliniğinde Doç. Dr. Soner Sertan Kara gözetiminde hafta içi her gün hasta kabulü yapılmaktadır. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı’nda çocukluk çağında sık görülen ateş, halsizlik, öksürük, burun akıntısı-tıkanıklığı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, geniz akıntısı, kulak ağrısı, gözlerde kızarma-akıntı-çapaklanma, döküntü, boyunda beze, ishal-kusma, karın ağrısı, gaitada parazit, kas-eklem ağrısı, idrar yaparken yanma-ağrı-kaşıntı, vajinal akıntı ve genital bölgede yara gibi yakınmaları olan hastalar değerlendirilirler. Ayrıca Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı’nda çocuklardaki aşağıdaki hastalık ve durumlar değerlendirilir:

  • Üst solunum yolu enfeksiyonları (soğuk algınlığı, grip, boğaz-kulak enfeksiyonları, sinüzit, larenjit, vs.)
  • Alt solunum yolu enfeksiyonları (bronşiolit, zatürre, akciğerde su toplanması, vs.)
  • Döküntülü hastalıklar (suçiçeği, el-ayak hastalığı, kızıl, kızamık, vs.)
  • İdrar yolları enfeksiyonları
  • Kan dolaşımı enfeksiyonları
  • Menenjit
  • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
  • Eklem ve kemik enfeksiyonları

Bunların yanı sıra, sık enfeksiyon geçiren, ateşi uzayan, anne karnında mikrop kapmış olan, verem hastalığından şüphelenilen çocuklar ve çeşitli nedenlerle bağışıklığı baskılanmış çocukların enfeksiyonlarında Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları polikliniğine başvurulabilir. Bu hastaların poliklinikte veya gerektiğinde serviste yatırılarak detaylı tetkik ve tedavileri yapılmaktadır.