AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Genel Bilgi

Çocuklar, hiç bir zaman erişkinlerin küçültülmüş bir hali değildir.
Çocukluk çağının kendine has fizyolojisi ve hastalıkları vardır.
Çocukluk çağında görülen hastalıklar, dönemlere göre farklı özellikler göstermektedir.
Bu hastalıkların tanı ve tedavisi çocuğun gelişimi, fizyolojisi ve psikolojisi göz önüne alınarak
yapılmalıdır.  Cerrahi yaklaşım gerektiren hastalıklar ise ilgili konulara özgü tanı ve tedavi
yöntemlerini belirleyen ve uygulayan Çocuk Cerrahları tarafından değerlendirilmeli ve
gerçekleştirilmelidir.

Adnan menderes üniversitesi çocuk cerrahisi kliniğimizde yapılmakta olan ameliyatlar

Yenidoğanın Cerrahi Hastalıkları

 • Özofagus Atrezisi (Yemek borusunun doğumsal yokluğu, gelişimsel hataları )
 • İnce ve Kalın bağırsak tıkanıklıkları ( duodenum , ince barsak ve kalın barsak atrezileri, malrotasyon , mekonyum ileus )
 • Konjenital Diafragma Hernisi
 • Anal Atrezi (Anorektal malformasyonlar)
 • NEC ( nekrotizan enterokolit )
 • Omfalosel ve Gastroşizis

2. Sindirim Sistemi Cerrahi Hastalıkları

 • Özofagus darlıkları ve kostik madde içimi Pilor Stenozu (mide çıkış darlığı)
 • Gastroözofagial reflü hastalığı (GER) ve komplikasyonları
 • İnce barsakların tıkanıklığı, polip hastalığı, inflamatuar barsak hastalıkları
 • Appandisit ve kopmlikasyonları
 • (Hirschprung Hastalığı) Doğumsal barsak sinirlerinin gelişim bozukluğuna bağlı
 • megakolon (genişlemiş kalın barsak) Kabızlık, makatta çatlak ve fistül oluşumu Kasık fıtığı, göbek fıtığı
 • Karaciğer kist, abse ve tümörleri
 • Safra yollarının doğumsal yokluğu, kistik genişlemesi ve taş hastalığı
 • Pankreas kistleri ve tümörleri
 • Splenektomi (dalak çıkarılması

3. Solunum Sistemi Cerrahi Hastalıkları

 •  Doğumsal akciğer hastalıkları, kistleri
 • Akciğer enfeksiyonlarına bağlı gelişen abse ve ampiyemin tedavisi
 • Soluk borusunun doğumsal hastalıkları
 • Bronkoskopi :Soluk borusundan yabancı cisim çıkarılması veya tanısal amaçlı
 • Pnömotoraks, hemotoraks
 • Göğüs kafesinin deformiteleri (kunduracı göğüs, güvercin göğüs)

4. Çocuklarda Travma


Tüm çocukluk yaş dönemi travmalarına yoğun bakım koşulları sağlanarak müdahale
edilmektedir.

5. Çocukluk Çağında Kanser Hastalıkları ve Cerrahi Tedavileri

 • Böbrek tümörleri
 • Yumuşak doku tümörleri
 • Lenf bezi tümörleri
 • Karaciğer tümörleri
 • Akciğere tümörlerin ve kistlerinin cerrahi tedavisi
 • Over, testis tümörleri
 • Diğer organlara ait tümörler

6. Çocuklarda Baş Boyun Cerrahisi

 • Boyun kitleleri
 • Troglossal kanal kisti tedavisi

7. Laparoskopik girişimler

 • Apandisit
 • Over kist ve tümör cerrahileri
 • Nonpalpabl testis araştırılması
 • Retroperitoneal kist ve tümör eksizyonları
 • Safra kesesi ameliyatları

8. Endoskopik girişimler

 • Özofagoskopi
 • Gastroskopi
 • Duodenoskopi
 • Kolonoskopi
 • Rektoskopi
 • Anoskopi

Çocuk Ürolojisina yönelik işlemler
1. Boşaltım Sistemi ve Üreme Organlarına Ait Cerrahi Hastalıklar

 • Böbrek kistleri, tümöreleri ve taş hastalığı
 • (UPD) Böbrek üreter bileşke darlıkları
 • (UVD) Üreter mesane bileşke darlıkları
 • Üreter genişlemesi, taşları (VUR) Vezikoüreteral reflü (İdrarın mesaneden üretere geri kaçışı)
 • Mesane enfeksiyonları, taş hastalığı
 • (Ekstrofia Vesika)Karın ön duvarının oluşmamasına bağlı mesanının karın dışına
 • açılması
 • (Hipospadias) Erkek çocuklarda üretranın alta açılması
 •  İnmemiş testis, hidrosel, spermatik kordon kisti
 • Epididimoorşit (testis iltihabı), balanit -postit (sünnet derisi iltihabı) ve prostatit gibi
 • enfeksiyonlar
 • Hymenin (kızlık zarı) kapalı olması, labial yapışıklıklar
 • Sisitoskopi: Çocuk Cerrahisinde ve Çocuk Ürolojisinde Tanı ve Tedavisi için
 • Kliniğimizde bir adet çocuk cerrahisi polkliniği , bir adet Pediatrik üroloji polikliniği aktif olarak devam etmekte olup haftanın belli günleri
 • İdrar kaçırma polkliniği ve Ürodinamik çalışmalar
 • Kabızlık ve kaka kaçırma tedavisi ve Anorektal monometri çalışmaları
 • yürütülmektedir.
444 1 256
hastane@adu.edu.tr
Zafer Mahallesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi,
09100 Efeler/Aydın
444 1 256
hastane@adu.edu.tr
Zafer Mahallesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi,
09100 Efeler/Aydın