Biyofizik Anabilim Dalı / Kadromuz

Biyofizik fizik tekniklerini ve prensiplerini biyolojiye uygular. Biyofizikçi fizik ve bununla ilgili fizikokimya, matematik, elektrik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği gibi bilim dallarını kullanarak temel biyolojik ve tıp problemlerini araştırır.

 

Fizik ve matematik yöntemleri kullanılmasıyla, biyofizikçi enerji değişimleri, radyasyon (iyonize ve non-iyonize), elektrik ve manyetik alanlar, ve bilgi işlemleri konularını incelemektedir. Ayrıca görme, işitme, lazerin tıptaki uygulanımları ve dokularla etkileşimleri, fotosensitizasyon, ışık doku etkileşimleri, kas kasılması, iyon kanalları ve pompaları, sinirler veya moleküllerin yapılarının tanımlanması konusundaki problemlerin araştırılması üzerine çalışmaktadır.

 

 

  • ARAŞ.GÖR. DİDEM BAKAY İLHAN
  • ARAŞ.GÖR. MAHMUT ALP KILIÇ
  • ARAŞ.GÖR. MEHRAN AKSEL