AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Genel Bilgi

PATOLOJİ NEDİR?

Patoloji laboratuarı hastadan alınan sıvı ya da doku örneklerini makroskopik ve mikroskopik olarak inceleyerek tanı koyan bölümdür. Patoloji hastalıkların tanısında en son basamaktır. Özellikle de kanser kesin tanısı patolojik inceleme ile konulabilmektedir. Kanser tanısı konulması yanı sıra kanser tipinin, sınıflanmasının ve evrelemesinin yapıldığı en önemli yol patolojik incelemedir. Patoloji; makroskopik ve mikroskopik inceleme ile tümör olup olmadığı ya da tümörün tipi ve evresi ile, bazı ilaçların verilip verilmeyeceğini belirleyen ve biyolojik belirteçlerin varlığını gösteren özel testler ile (immünhistokimyasal, immünfloresan, FISH ve moleküler yöntemler gerektiren) tedavi planı ve hasta prognozunun belirlenmesine yön vermektedir. Ayrıca intraoperatif konsültasyon (“frozen section”) diye adlandırılan işlem ile ameliyat esnasında acil tanı vererek  ameliyatın şeklinin belirlenmesine yardımcı olur.

PATOLOJİ LABORATUVARIMIZ:

Patoloji laboratuarımızda; makroskopik inceleme, rutin doku ve sitoloji laboratuarları, histokimya,  immunhistokimya, immunfloresan, moleküler patoloji birimlerinde gerekli işlemler yapılmakta ve uzman patologlar tarafından mikroskopik inceleme ile patoloji raporu oluşturulmaktadır. Hastanemize başvuran hastalardan alınan örnekler yanı sıra ilimiz içi ve diğer il merkezlerinden gelen patolojik örnekler de laboratuarımızda incelenmektedir. Yıllık olarak yaklaşık 40.000 hastaya ait materyal bölümümüzde incelenerek tanı almaktadır. Bölümümüzde, karaciğer patolojisi, mide-barsak hastalıkları patolojisi, kan hastalıkları patolojisi, kadın hastalıkları patolojisi, akciğer patolojisi, baş-boyun patolojisi, deri patolojisi, sinir sistemi patolojisi, böbrek patolojisi, sitopatoloji, üropatoloji, yumuşak doku-kemik patolojisi, endokrin patoloji, meme patolojisi, diş eti hastalıkları patolojisi, göz hastalıkları patolojisi ve moleküler patoloji alanlarında yetkin 4 profesör, 1 doçent, 1 doktor öğretim üyesi görev yapmaktadır.

LABORATUVARIMIZ BİRİMLERİ:

Bölümümüz ünitelerinde tanı, tedavi sürecini ve prognozu belirleme amacıyla; histokimya, immünhistokimya, immünfloresan mikroskopi, floresan in situ hibridizasyon (FISH) ve moleküler yöntemler ile ameliyat sırasında hızlı tanı vermek amacıyla intraoperatif konsültasyon (frozen section) hizmetleri sunulmaktadır. Histokimya ve immunhistokimya ünitelerimizde çok geniş boya panelleri kullanılmaktadır. İmmunfloresan yöntem ile çeşitli deri ve böbrek hastalıkları tanısında kullanılan gerekli boya panellerimiz uygulanmaktadır. FISH yöntemi ile özellikle meme, mide ve akciğer hastalıklarında tedaviye yön veren (hedefe yönelik tedaviler) gerekli incelemeler başarı ile yapılmakta ve değerlendirilmektedir.

MOLEKÜLER PATOLOJİ ÜNİTEMİZ:

Moleküler patoloji laboratuarımız gelişmiş alt yapısı ile modern bir donanıma sahip olup uzun süreden beri etkin olarak hizmet vermektedir. Moleküler patoloji bölümümüzde bulunan ve kullanılan yöntemler in-situ hibridizasyon, doku ya da sıvıdan DNA-RNA-protein ekstraksiyonları, PCR (polimeraz zincir reaksiyonu), gerçek zamanlı PCR,  pirosekanslama ile günümüzde tüm dünyada son teknoloji olarak kabul edilen NGS sistemleridir. İleri moleküler tetkikler doku yanı sıra sitolojik materyallere de uygulanabilmektedir. İncelemeler sonucu saptanan değişiklikler (re-aranjmanlar ve mutasyonlar) özellikle kanser tanı, tedavi ve prognozunu  belirlemede son derece önem taşımaktadır. Ayrıca bölümümüzde de uygulanan tüberküloz, EBV ve HPV varlığının ve tipinin belirlenmesi gibi enfeksiyöz ve prekanseröz durumların tanısında da bu yöntemlerin yeri bulunmaktadır. Moleküler  patoloji birimimizde hematolojik tümörler başta olmak üzere çeşitli hematolojik hastalıklar  ile, meme, akciğer, gastrointestinal sistem, jinekoürolojik sistem, deri kanserleri gibi tüm vücut kanserlerinin tanı, tedavi ve prognozunu belirlemede kullanılan geniş moleküler belirteç panelleri kullanılmakta, hastanemize başvuran hasta materyalleri yanında, ülkemizde birçok merkezden gelen örnekler incelenerek raporlanmaktadır.
444 1 256
hastane@adu.edu.tr
Zafer Mahallesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi,
09100 Efeler/Aydın
444 1 256
hastane@adu.edu.tr
Zafer Mahallesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi,
09100 Efeler/Aydın