AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Genel Bilgi

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalının Tarihçesi
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nın tarihi gelişim süreci 1992 yılından başlamaktadır. Adnan Menderes Üniversitesi 1992 yılında 22 üniversite ile birlikte kurulmuştur. Üniversitenin kuruluş aşamasında yer alan beş fakülteden bir tanesi de Tıp Fakültesidir. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nın ilk öğretim üyesi kısa bir süre görev yapan Doç. Dr. Abdülkadir AKBAŞ’dır.

 

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatı

Anabilim dalımızda mezuniyet sonrası uzmanlık öğrencisi eğitim programı, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği’nin eğitim ile ilgili bölümü olan Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi ( TOTEK) tarafından hazırlanan Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Çekirdek Eğitim Programı’na göre yürütülmektedir.

Asistanlık döneminde genç meslektaşlarımıza çağdaş, ulusal ve standart bir eğitim verilmesi amacıyla TOTEK tarafından oluşturulan bu program için Avrupa Tıp Uzmanları Birliği’nin (Union Européen des Médecins Spécialites, UEMS) Ortopedi ve Travmatoloji Çekirdek Programından da yararlanılmıştır.

Yıllık 254 saat kurumsal ders ve öğretim üyesi başına 200 saat uygulama şeklindeki 2011-2012 uzmanlık öğrenci eğitim programı tıp fakültesi dekanlığının da onayı ile poliklnik, ameliyathane ve serviste kesintisiz olarak uygulanmaktadır. Her Cuma günü 08.00-12.00 saatleri arasında tüm öğretim üyeleri ve asistanların katılımıyla ortak vizit ve konsey yapılmakta ayrıca güncel bilgiler doğrultusunda seminer, makale veya vaka tartışmaları gerçekleştirilmektedir.

 

Kongrelere katılım durumu
Yurtdışı bilimsel toplantılara ancak öğretim üyelerimiz katılabilmektedir. Ancak yurtiçinde düzenlenen ulusal kongrelere, bilimsel toplantılara ve kurslara olanaklarımız ölçüsünde öğretim üyelerinin yanında asistanlarımızın da katılımı sağlanmaya çalışılmaktadır.Anabilim dalımız öğretim üyelerinin ilgilendikleri konularda deneyimlerinin artmasına paralel olarak yurtdışı veya yurtiçinde düzenlenen bilimsel toplantılara davet edilme sayıları da artmaktadır.Geçen yıl düzenlenen yurtiçi ve yurtdışı 23 bilimsel toplantıda anabilim dalımız öğretim üyeleri konuşmacı veya yönetici olarak görev üstlenmiştir.

 
444 1 256
hastane@adu.edu.tr
Zafer Mahallesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi,
09100 Efeler/Aydın
444 1 256
hastane@adu.edu.tr
Zafer Mahallesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi,
09100 Efeler/Aydın