Nükleer Tıp Anabilim Dalı / Kadromuz

Nükleer tıp; güvenli,ağrısız ve ucuz bir şekilde vücudun herhangi bir bölgesinin görüntülenmesini ve hastalıkların tedavisini sağlayan bir tıp branşıdır.Yalnız anatomik bilgiler veren tanısal radyolojiden farklı olarak nükleer tıp yöntemleri ile herhangi bir organın yapı ve fonksiyonu hakkında bilgi sahibi olunur. 

       

       Nükleer tıp yöntemleri ile ciddi rahatsızlıkların teşhisi, tedavisi ve takibi mümkün olur.Genellikle hastalıklar diğer radyolojik yöntemlerle saptanabilir hale gelmeden ve klinik bulgular gelişmeden önce, yani hastalığın erken döneminde nükleer tıp yöntemleri  ile tespit edilebilirler.Böylece hastalık daha fazla ilerlemeden ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilebilir.

      

      Nükleer tıp genellikle tanısal amaçlı kullanılmakla birlikte ,bazı hastalıkların tedavisinde önemli bir yere sahiptir.Nükleer izotopların tedavide en sık kullanıldığı durumlar ; tiroid ve prostat kanserleri ,hipertiroidizm , polistemia vera (kanda anormal kırmızı hücre artışı) ve kemik kanseri ağrılarıdır.