AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Genel Bilgi

GENEL BİLGİLER

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi kampüs alanı içinde yer alan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi içinde hizmet vermekte olan Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı 5 öğretim üyesi (1 profesör, 1 doçent ve 3 doktor öğretim üyesi) ve toplam 8 araştırma görevlisiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Hasta muayenesi ve cerrahi işlemlerden ibaret sağlık hizmetleri yanında, tıpta uzmanlık öğrencisi eğitimi, tıp ve hemşirelik fakülteleri lisans öğrenci eğitimi ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans ve doktora programlarına da katkı sağlamaya devam etmektedir. Klinik ve deneysel çalışmalar eşliğinde, ulusal ve uluslararası birçok çalışmaya bilimsel katkı sağlayarak, tıp camiasında üniversitemizi en iyi şekilde temsil ederken evrensel bilimin gelişmesinde üzerine düşen rolü üstlenmektedir.

Kliniğimiz başta spinal ve nöroonkolojik ameliyatlar olmak üzere, pediatrik nöroşirurji, nörovasküler ve endovasküler cerrahi işlemler alanlarında yıllık ortalama 1000‘i aşan cerrahi müdahaleler gerçekleştirmektedir. Tam donanımlı üçüncü basamak yoğun bakım ünitesi ve alanında deneyimli sağlık çalışanları kadrosuyla, başta Aydın olmak üzere Muğla, Denizli, İzmir, Manisa ve hatta bölgemize uzak diğer illerinden gelen hastalara da sağlık hizmeti hizmeti sunulmaktadır.

Kliniğimizde verilen başlıca sağlık hizmetleri şunlardır;

1. Kranial Cerrahi: Başağrısı ve epilepsi gibi çok çeşitli semptomlara yol açan beyin, beyin zarları yada kafatasının başta meningioma gibi iyi huylu yada çoğunlukla glial kökenli kötü huylu tümörleri ile fungal (mantar) enfeksiyonları dahil çeşitli hastalıklarının hem tanısı ve hem de cerrahi tedavisi klasik yöntemler yada mikrocerrahi tekniği kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

2. Spinal Cerrahi: Omurga ve omurilikle ilgili; başta bel ve boyun fıtıkları olmak üzere, doğuştan ya da sonradan olan eğrilikler (skolyoz cerrahisi), omuriliğin doğuştan bozuklukları, başta tüberküloz olmak üzere, bakteriyel enfeksiyonlar, malta humması ve kist hidatik gibi çeşitli iltihabi hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavisi, omurilik kanalı darlığı, revizyon cerrahisi, omurga ve omurilik tümör cerrahisi v.b. tüm rahatsızlıklar çağdaş tıbbın tüm olanakları kullanılarak tedavi edilmektedir.

3. Nöroonkoloji: Beyin, omurga, omurilik ve periferik sinir kökenli kötü huylu tümörlerin teşhis ve cerrahi tedavisi açık, endoskopik ve mikroskobik olarak yapılmaktadır. Ameliyat sonrası ek tedavileri için hastanemiz bünyesinde mevcut radyoterapi ve onkoloji klinikleri ile yakın işbirliği halinde çalışılmaktadır.

4. Pediatrik Nöroşirürji: Çocukların doğumsal ya da sonradan edinilmiş tüm beyin ve omurilik bozuklukları (epilepsi, hidrosefali, omurilik anormallikleri, beyin tümörleri, araknoid kist gibi beyin kistleri vb) ile Chiari malformasyonu (beyincik sarkması), hidrosefali ve kraniosinostoz gibi çeşitli hastalıkların teşhis ve tedavileri kliniğimizde yapılmaktadır.

5. Vasküler Nöroşirürji: Beyin kanamaları, beyne giden kan damarlarındaki tıkanıklıklar, anevrizma ya da arteriyovenöz malformasyon adı verilen damarsal bozukluklarının tanıları ve cerrahi tedavileri açık ve kapalı endovasküler cerrahi tekniklerle yapılmaktadır. Ülkemizin en değerli nöroanjiografi ünitelerinden biri bölümümüzün kullanımında olup, bu sayede vasküler cerrahide hibrit model (hem açık, hem kapalı cerrahi) yapabilme olanağı bulunmaktadır.

6. Nadir Hastalıklar Cerrahisi: Santral ve periferik tip nörofibromatozis hastalığı gibi çeşitli fakomotoz grubu hastalıklar ile pituiter apopleksi gibi çok nadir rastlanan hastalıkların tanısı ve cerrahi tedavisi konusunda deneyimli hekim kadrosuyla yurt içi ve yurt dışından gelen çok sayıda hastaya sağlık hizmeti sunulmaktadır.

TEDAVİLER

Vasküler Cerrahi

* Arteriovenöz  malformasyon, anevrizma
* Kavernoma
* Çeşitli beyin kanamaları

Tümörler ve Kafa Kaide Cerrahisi

Trans sfenoidal cerrahi, transpetrozal cerrahi dahil

Spinal Cerrahi

Disk hernisi, spondilozis, spondilolistezis, omurilik ve omurga tümörleri, omurga kırıkları, stabilizasyon ve füzyon ameliyatları

Pediatrik Nöroşirürji

Hidrosefali, kraniosinostoz, tümörler, omurga kapanma defekleri, Chiari malformasyonu, Dandy-Walker, meningomiyelosel ameliyatları

Periferik Sinir Cerrahisi

Trafik kazalarına bağlı sinir kesileri, periferik sinir tümörleri

Kafa Travmaları

Yoğun bakım, invaziv monitorizasyon, ventilatör desteği
444 1 256
hastane@adu.edu.tr
Zafer Mahallesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi,
09100 Efeler/Aydın
444 1 256
hastane@adu.edu.tr
Zafer Mahallesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi,
09100 Efeler/Aydın