Nöroloji Anabilim Dalı / Kadromuz

Nöroloji Ana bilim dalı 1995 yılında Dr. Kemal Bayülkem tarafından kurulmuştur. İlerleyen yıllarda Dr. Ali Akyol1996 yılında, Dr. Okan Bölükbaşı 1998 yılında ve Dr. Bekir Özkaya 1999 yılında başlamış, ancak Dr. Bayülkem, Dr. Bölükbaşı ve Dr. Özkaya daha sonra ayrılmışlardır. Ana Bilim Dalı başkanı Ali Akyol döneminde Dr. NefatiKıylıoğlu (2000), Dr. Ayça Özkul (2003), Dr. Cengiz Tataroğlu (2004), Dr. Utku Oğan Akyıldız (2011) ve Dr. Ahmet Şair (2014) kadroya katılmış ve bugünkü halini almıştır.

Nöroloji Ana Bilim Dalı içinde Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı Dr. Ali Akyol, Dr. Nefati Kıylıoğlu ve Dr. Cengiz Tataroğlu tarafından kurulmuş ve aynı kadro ile devam etmektedir. Algoloji Bilim Dalı yine Nöroloji-Fizik Tedavi ve Anestezi Ana Bilim Dalı ile birlikte kurulmuş ve Dr. Ali Akyol ile birlikte çalışmaya başlamıştır. Nöroloji Ana Bilim Dalı, Klinik NörofizyolojiveAlgolojiBilim dalları geçen yıllarda uzman ve yan dal uzmanı yetiştirmiştir.

Nöroloji klinik hizmetleri arasında Yataklı Hasta Bakım Ünitesi, Yoğun Bakım ve İnme Ünitesi, genel ve özel poliklinik hizmetleri yanı sıra diğer yataklı birimler ve acil servis konsültasyon hizmetleri bulunur. Konsültasyon hizmeti ile acil servise gelen beyin felci – inme geçiren olgulara erken dönemde pıhtı eritici tedavi – intravenözrtPA tedavi yapılması ve inme ünitesinde takip hizmeti verilmektedir. Özel poliklinik hizmetleri arasında “Nöromüsküler hastalıklar, İnme, Uyku hastalıkları, Epilepsi, Demans ve Parkinson hastalıkları, Baş ağrısı, Multipl Skleroz” poliklinikleri bulunmakta ve randevu esası ile düzenli olarak hizmet vermektedir.

Elektromyografi (EMG) laboratuvarı her gün randevu sistemi ile ayaktan ve yatan hastalara rutin ve ileri EMG yöntemleri kullanarak tanı hizmeti vermektedir. Sinir ve kas hastalıklarına yönelik yaralanmalar, sinir tuzaklanması durumları (Karpal tünel sendromu, Kubital tünel sendromu), disk hernileri, polinöropatiler (Guillaine – Barre Sendromu, Kronik İnflamatuarDemyelinizan Nöropati, Kemoterapi ilişkili), myopati (Dematomyozitisvb) , sinir ve kas geçiş noktası bozuklukları(MyasteniaGravis, motor nöron hastalıkları (AmyotrofikLateral Skleroz - ALS) EMG ile tanısı konulabilen hastalık gruplarını oluşturur.

Uyarılmış Potansiyeller laboratuvarında Görsel ve İşitsel Uyarılmış Potansiyel incelemeleri (VEP, BAEP), Somatosensoryal Uyarılmış Potansiyel İncelemeleri (SEP) ve Motor Uyarılmış Potansiyel İncelemeleri (MEP) her gün randevu sistemi ile ayaktan ve yatan hastalara yapılmaktadır.

Elektroensefalografi (EEG) laboratuvarı her gün randevu sistemi ile ayaktan ve yatan hastalara rutin EEG hizmeti yanı sıra uzun süreli video EEG kaydı ve izlemi (EEG monitörizasyon) hizmeti vermektedir.

Uyku tıbbı merkezinde her gün randevu sistemi ile ayaktan yatan hastalara uyku incelemeleri gece ve gündüz olarak yapılmaktadır. Polisomnografi (PSG), video EEG-PSG, çoklu uyku latans testi (MSLT), uyanıklılığı sürdürme testi (MWT), gece penis ereksiyonu testi (NPT) incelemeleri yapılmaktadır.  BU testler aracılığı ile Tıkayıcı Uyku Apnesi (OSAS), Uykusuzluk (İnsomnia), Aşırı Uykululuk ile giden hastalıklar (Narkolepsi), erkekte sertleşme sorunları hastalıklarına ait tanılara ulaşılabilir.

Nöroanjio ünitesinde yapılan işlemler arasında tanısal serebralkateteranjiografi, inme olgularında mekanik trombektomi, beyin içinde ve boyundaki damarlarda stentyerleştirme işlemi yapılabilmektedir.

Nöroloji Ana Bilim Dalında uzman olan hekimler aşağıda sunulmuştur.

Dr. Ayça Özkul

Dr. Banu Biçerol

Dr. İbrahim Aydın

Dr. Ahmet Ertürk

Dr. Eylem Kaya

Dr. Eylem Telli

Dr. Utku Oğan Akyıldız

Dr. Emine Yılmaz

Dr. Ahmet Şair

Dr. Ersin Deneri

Dr. Ahu Ünsal

Dr. HasibeÖzgeçen Dinçel

Dr. Abdulkadir İnce

Dr GevherNesibe Tilek

Dr. Dilek Öztürk

Klinik Nörofizyoloji ve Algoloji bilim dallarında uzmanlığını alan hekimler aşağıda sunulmuştur.

Dr. Aysel Çoban - Klinik Nörofizyoloji

Dr. Esra Ertilav–Algoloji

  • ARAŞ.GÖR. AYŞE ŞENER
  • ARAŞ.GÖR. BÜŞRA ZEYBEK
  • ARAŞ.GÖR. MEHMET ESKİCİ
  • ARAŞ.GÖR. MUHAMMET ŞAHİN
  • ARAŞ.GÖR. TANER AKSU
  • ARAŞ.GÖR. TAYLAN YAVUZ BULUT
  • ARAŞ.GÖR. TUĞÇE ACARTÜRK
  • ARAŞ.GÖR. YASİN AKTEPE