AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Genel Bilgi

Kulak-Burun-Boğaz Ve Baş-Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı

Tarihçe;

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi  Anabilim Dalı 1996 yılında Doç.Dr. Gökhan ERPEK, Yard.Doç Dr. Sema BAŞAK ve  Yard.Doç Dr. Onur ODABAŞI’ndan oluşan bir kadro ile kurulmuştur. Öğretim üyesi kadromuz 2011 yılında Dr.Ceren Günel’in, 2012 yılında Dr. Aylin Eryılmaz ve Yeşim Başal’ın, 2014 yılında Dr.Murat Doğan ve Dr. Mustafa Şahin’in, 2016 yılında da Dr. Servet Akyüz’ün katılımı ile genişlemiştir.

İlk araştırma görevlimiz 1997 yılında göreve başlamıştır. Anabilim Dalı’mız o günden bu yana on yedi uzman yetiştirmiştir. Halen yedi araştırma görevlimizin eğitimi devam etmektedir. Anabilim Dalı’mız 12 Eylül 2015 tarihinde KBB-BBC Derneği tarafından verilen Uzmanlık Eğitimi Akreditasyon Belgesini almaya hak kazanmıştır. İlk odyometristlerimiz 1997 yılında işitme ve denge ünitemizde göreve başlayıp ayrılan Barboros Şen, Özlem Aksaray Salur ve halen göreve devam eden Fatma Dağlı, Oğuz Akyol, Osman Tığ ve Metin Sumça’dır. Yeni İşitme ve Denge Değerlendirme Laboratuarı açılışımız 22 Aralık 2016 tarihinde gerçekleşmiştir.


 

Kliniğimizde yılda yaklaşık 15000 hastaya rutin poliklinik hizmeti verilmektedir. Yıllık ameliyat sayımız ise yaklaşık olarak 1500 dür. Kliniğimizde kulak hastalıkları, burun ve paranazal sinüs hastalıkları, boğaz hastalıkları, baş-boyun kanser cerrahisi, maksillo-fasiyal travma, ses ve konuşma bozuklukları, ses cerrahisi gibi konularda ileri tanı yöntemleri ve gelişmiş teknikler kullanılarak hastalarımızın tedavi ve takipleri yapılmaktadır. Acil müdahale gerektiren solunum yolunun yabancı cisim ile tıkandığı durumlar dahil tüm müdahaleler kliniğimizde yapılmaktadır.

Burun ve paranazal sinüs hastalıklarında da poliklinik şartlarında endoskopik muayene ile tanı konulmakta, bu hastalıklarla ilgili ameliyatlarda endoskopik yöntemle ileri düzeyde fonksiyonel sinüs cerrahisi uygulanmaktadır. Estetik ve fonksiyonel rinoplastiler gerçekleştirilmektedir.  Ayrıca, alerjik ve nonalerjik rinit hastalarına yönelik testler yapılarak tanı ve tedavileri sağlanmaktadır.

Ses hastalıklarına yönelik olarak foniatri birimimizce videolarengostroboskopi cihazı ile bilgisayar ortamında tanı konulmakta, gereken hastalara konuşma ve ses terapisi verilmekte, ameliyat gereken hastalara da fonomikrocerrahi, ileri teknoloji olanakları ile uygulanmaktadır.

Baş-boyun kanser hastalıkları ile ilgili erken dönem veya ileri evre larenks, dil, dudak, tükrük bezi ve bunun gibi kanser hastalarına yönelik cerrahi girişim, takip ve tedavileri bu konuda uzman ekibimizce yapılmaktadır.

Kulak hastalıkları ile ilgili olarak poliklinik şartlarında otomikroskopi ile tanı konulmakta, odyoloji birimimizce hastalarımızın saf ses ve konuşma odyometrileri yapılmakta, klinik ABR ve OAE gibi ileri tanı yöntemleri de uygulanmaktadır. Ameliyat gereken kulak hastalıkları ile ilgili olarak da otolojik-nörootolojik mikrocerrahi en üst düzeyde uygulanmaktadır.

Kliniğimiz Sağlık Bakanlığı yenidoğan işitme tarama programında Referans Merkez olarak hizmet vermektedir. Bölgemizde taramadan geçemeyen bebeklere ileri klinik testler ile kesin tanı konulmakta, rehabilitasyonyarın ve gereken durumlarda cerrahi ile biyonik kulak uygulamaları yapılmaktadır.

İşitme ve denge laboratuarında son teknolojinin kullanılmaktadır. Anabilim Dalı’mızda  VRA ( Video Reinforcement Audiometry-Görsel Pekiştireç Odyometri) sistemi özellikle çocuklarda işitmenin değerlendirilmesi ve rehabilite edilmesi açısından önemlidir. Bu test ile 6–36 aylar arasında ki  çocukların testleri yapılabilmektedir. r. Bu tets  Türkiye’de az sayıda  merkezde bulunmaktadır. Daha büyük çocuklarda serbest alanda oyun odyometrisi ile değerlendirmeler yapılmaktadı Ayrıca denge merkezimizde VNG, Kalorik test ve VEMP cihazı ile baş dönmesi ve denge bozukluğu olan hastaların değerlendirilmesi kapsamlı bir şekilde yapılmaktadır.

Anabilim Dalı’mız 12 Eylül 2015 tarihinde KBB-BBC Derneği tarafından verilen Uzmanlık Eğitimi Akreditasyon Belgesini almaya hak kazanmıştır. Uzmanlık eğitimine yönelik yoğun bir akademik eğitim programı uygulanmaktadır. Uzmanlık öğrencileri Öğretim üyeleri ile birlikte poliklinik ve ameliyathanede çalışmakta ve Çarşamba günleri yapılan baş boyun tümör konseyi ve radyoloji konseyi ile Cuma günleri yapılan seminer, asistan dersi, literatür, olgu sunumu ve klinik konseyi ile eğitim aktiviteleri sürdürülmektedir. Uzmanlık öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmalarını sağlayacak ulusal ve uluslar arası KBB kliniklerinde çalışmaları teşvik edilmektedir.
444 1 256
hastane@adu.edu.tr
Zafer Mahallesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi,
09100 Efeler/Aydın
444 1 256
hastane@adu.edu.tr
Zafer Mahallesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi,
09100 Efeler/Aydın