Gastroenteroloji Bilim Dalı / Kadromuz

Kuruluş aşamasını tamamlayıp, 1996 yılından itibaren poliklinik ve yatan hasta hizmeti vermeye başlayan Gastroenteroloji Bilim Dalı, Tıp Fakültesinin ilk kurulan kliniklerinden birisidir. Klinik, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalının bünyesinde kurulan, ilk Bilim Dallarından birisidir.

Gastroenteroloji Bilim Dalının eğitim kadrosunda halen 4 öğretim  üyesi  görev yapmaktadır: Prof.Dr.Mehmet Hadi Yaşa,  Prof. Dr. Abdülvahit Yükselen,  Doç.Dr. Adil Coşkun ve Dr. Öğretim Üyesi  Altay Kandemir .

Gastroenteroloji Kliniğinde halen 5 İç Hastalıkları asistanı ve 2 Gastroenteroloji yan dal asistanı (İç Hast. Uzm.Dr.Emin Ayhan ve İç Hast. Uzm Dr. Deniz Armağan)  uzmanlık eğitimi almaktadırlar.

Gastroenteroloji  Kliniği, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Poliklinikleri bulunmaktadır  ve bu polikliniklerde  günde ortalama 160-200 hasta muayene olmaktadır.  Ayrıca yataklı serviste ve yoğun bakım ünitelerinde,  günde ortalama 25-30 Gastroenteroloji  hastası  yatarak tedavi görmektedir.

Gastroenteroloji  Klinik ve Polikliniklerinde, bütün karaciğer hastalıklarına (hepatitler, sarılıklar, sirozlar ve diğerleri), safra yolu hastalıklarına, özefagus, mide, ince ve kalın barsak hastalıklarına, pankreas hastalıklarına ve sindirim sistemi ile ilgili diğer bütün hastalıklara bakılmaktadır. Klinikte ayrıca, sebebi  bilinmeyen  demir eksikliği anemileri  ve sindirim sistemi kanserleri  için de taramalar yapılmaktadır.

Gastroenteroloji Kliniği bünyesinde, bölgemizde çok önemli hizmetler veren, tam donanımlı büyük bir Endoskopi Ünitesi mevcuttur. Endoskopi Ünitesinde günde ortalama 50 hastaya endoskopik işlem yapılmaktadır. Endoskopi Ünitemizde, ülkemizde yapılabilen bütün endoskopik işlemler, anestezi kliniğinin desteği ile, hastalar tam uyutularak, çok iyi şartlarda yapılabilmektedir. 

Endoskopi Ünitesinde, Özefagoskopi, Gastroskopi, Rektoskopi, Kolonoskopi,  ERCP  (safra yolları ve pankreas kanalı  hastalıkları için yapılmaktadır)’ nin yanı sıra, Endoskopik Ultrasonografi (EUS) ve erken mide ve kolon kanserlerinin ameliyatsız, endoskopik tedavileri olan ve Türkiye’de sadece birkaç büyük merkezde yapılabilen EMR (Endoskopik Mukozal Rezeksiyon ) ve ESD ( Endoskopik  Submukozal  Diseksiyon) işlemleri de, çok başarılı bir şekilde yapılabilmektedir.

Endoskopi Ünitesinde ayrıca, özefagus, mide, ve barsaklardaki  kanamaları  durdurmak için, enjeksiyon tedavileri,  Argon plazma ile yakma tedavileri, kanayan damarı bağlama tedavileri, dikiş atarak kanamayı durdurma  işlemleri  ve diğer bütün endoskopik tedavi  işlemleri  de  başarıyla uygulanabilmektedir. Bunun yanı sıra sindirim kanalındaki darlıkları buji ve balonla genişletme işlemleri,  dar yerlere stent konulması gibi, ülkemizin en gelişmiş üniversitelerinde yapılabilen bütün diğer endoskopik işlemler de yapılabilmektedir.

Bütün endoskopik cihazlarımız, 5 otomatik yıkama cihazlarımızın bulunduğu yıkama odasında yıkanmakta, temizlenmekte ve sterilize edilmektedirler.

Hastanemizde, 2017 yılından itibaren Karaciğer nakillerine başlanmıştır ve nakiller başarılı bir şekilde devam etmektedir.  Gastroenteroloji Kliniğimiz, Organ Nakli Ünitesi ile birlikte koordineli bir şekilde çalışarak, karaciğer nakli gereken hastaları, nakile hazırlamakta, nakilden sonra da, organ nakli ekibi ile birlikte, karaciğer nakli yapılan hastaların takiplerini yapmaktadır.

Gastroenteroloji Kliniğinde, Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları Uzmanlık eğitimleri verilmektedir. Bunun yanı sıra, Tıp Fakültesi Öğrencilerine; 3.Sınıf öğrencilerine,  Kliniğe Giriş stajında, yine 3.Sınıfta Sindirim, Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Ders Kurullarında ve 4.Sınıfta ise İç hastalıkları Stajında ve ayrıca son sınıfta 6.sınıf (intörn) öğrencilerine, Kuramsal ve Pratik Gastroenteroloji Dersleri anlatılmaktadır. Kliniğimizde ayrıca, üniversitemizin diğer Sağlıkla ilgili fakülte ve sağlık yüksekokullarında okumakta olan öğrencileri (hemşirelik, ebelik, laboratuar vb )  de uygulamalı  stajlar  yapmaktadırlar.  

Gastroenteroloji Bilim Dalında bugüne kadar 6 adet Gastroenteroloji  Uzmanı  yetişmiştir. Kliniğimiz,  ayrıca İç Hastalıkları Ana Bilim Dalımızda eğitim alıp İç Hastalıkları uzmanı olan ve halen Türkiye’nin pek çok yerinde görev yapmakta olan 100’e yakın İç hastalıkları Uzmanının  yetişmesine de katkıda bulunmuştur

Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim üyelerimiz, uzmanlarımız ve asistanlarımız tarafından yazılmış ve ulusal ve uluslararası dergi ve kitaplarda yayınlanmış çok sayıda bilimsel makale ve kitap, kitap bölümü vardır. Ayrıca kliniğimizde pek çok Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları uzmanlık tezi ve araştırma projeleri gerçekleştirilmiştir.

Gastroenteroloji Kliniğinde her hafta Perşembe günleri, gastroenteroloji konusunda bir seminer anlatılmaktadır.  Bunun yanı sıra çarşamba günleri, ilgili kliniklerle birlikte, Multidisipliner Sindirim Hastalıkları Konseyi düzenlenmekte, bu konseyde zor vakalar tartışılıp, birlikte ortak kararlar alınmaktadır.

Kliniğimiz öğretim üyeleri, uzmanları ve asistanları, haftada 2 gün yapılan İç Hastalıkları seminerlerine de katkıda bulunmaktadırlar.

Gastroenteroloji  Bilim Dalı öğretim üyelerimiz , ulusal ve uluslararası birçok mesleki derneğimize üyedirler ve bu mesleki derneklerimizin düzenlediği  yüzlerce kongre, sempozyum ve konferansta, düzenleyici, konuşmacı  ya da oturum başkanı olarak görev almaktadırlar.  Kliniğimiz tarafından hekimlere ya da hasta ve hasta yakınlarına yönelik olarak da bilimsel toplantılar ve hasta okulları düzenlenmektedir.

*Gastroenteroloji Bilim Dalımızın kurulup gelişmesi aşamasında büyük emekleri  olan,  emekli öğretim üyemiz, Prof.Dr.Ali Önder Karaoğlu, önceki yıl, maalesef aramızdan ayrılmıştır. Kliniğimizin bugüne gelmesindeki katkılarından dolayı kendisini şükranla yad ediyoruz.

 

  • ARAŞ.GÖR. DENİZ ARMAĞAN DENİZ