AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

HASTANE TANITIMI

1996 yılında Tıp Fakültesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Merkezi Araştırma ve Uygulama Hastanesi olarak hizmet vermeye başlayan hastanemiz, 13.02.2010 tarihinde Kepez Mevkii yerleşkesine taşınmış olup, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi (ADÜ) adıyla hizmet vermektedir. Hastanemiz toplam 85.100m² alana sahip olup, bunun 66.830 m2si kapalı alandır.

Hastanemizde, 104 Profesör, 61 Doçent, 58 Doktor Öğretim Görevlisi, 434 Araştırma Görevlisi, 627 Hemşire, 46 Ebe, 1128 diğer sağlık personelimiz olmak üzere toplam 2458 personelimiz görev yapmaktadır. Toplamda 131 yatak kapasiteli Yoğun Bakım Ünitesi, 14 Ameliyathane salonu, 1 Acil Ameliyathane Salonu ile hizmet veren hastanemizin 23 yataklı Palyatif Bakım Ünitesi 2020 yılında tamamlanmış olup Sağlık Bakanlığından ruhsat alınmıştır. Hizmet vermeye kısa süre içerisinde başlanması planlanmaktadır. Hastanemizde ayrıca, 21 Yataklı Hemodiyaliz-Periton Diyaliz Ünitesi, 6 yataklı Organ Doku Nakil Ünitesi, 4 Yataklı Kemik iliği Nakil Ünitesi, 5 yataklı Yanık Ünitesi, 35 yataklı Kemoterapi Ünitesi, 22 yataklı Fizik Tedavi Merkezi bulunmaktadır.

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Kalite Değerlendirme Ekibi tarafından 2019 Kasım ayında gerçekleştirilen Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) değerlendirmesi sonucunda, 89 puan alan hastanemiz, Sağlık Turizmi yapmaya hak kazanmıştır. 2020 yılı Haziran ayında Sağlık Turizmi yetki belgesi alarak, Sağlık Turizmi hizmeti vermeye başlamıştır.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri için, eğitim ve uygulama merkezi olan hastanemiz, uzman doktor kadrosu, güler yüzlü personeliyle tıp alanında lider olmayı hedeflemekte ve sağlık alanında saygın ve uluslararası kalite standartları çerçevesince hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

SERVİSLERE GÖRE YATAK SAYILARI

BULUNDUĞU KAT

SERVİS İSİMLERİ

YATAK SAYISI

ZEMİN KAT NÖROLOJİ SERVİSİ 14
ZEMİN KAT BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ SERVİSİ 14
ZEMİN KAT TIBBİ ONKOLOJİ SERVİSİ 32
ZEMİN KAT GENEL ARA SERVİS 20
1.KAT GENEL CERRAHİ SERVİSİ / ORGAN DOKU NAKLİ SERVİSİ 32
1.KAT KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SERVİSİ 28
2.KAT ÜROLOJİ SERVİSİ 24
2.KAT KARDİYOLOJİ -2 SERVİSİ 8
2.KAT KALP VE DAMAR CERRAHİSİ SERVİSİ 16
2.KAT KARDİYOLOJİ -1 SERVİSİ 16
3.KAT ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SERVİSİ - 1 32
4.KAT ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ SERVİSİ 32
4.KAT ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SERVİSİ - 2 16
4.KAT ÇOCUK CERRAHİSİ SERVİSİ 16
5.KAT GÖĞÜS HASTALIKLARI SERVİSİ 22
5.KAT GÖĞÜS CERRAHİSİ SERVİSİ 10
5.KAT KULAK,BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI SERVİSİ 11
5.KAT GÖZ HASTALIKLARI SERVİSİ 11
5.KAT PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ SERVİSİ 12
6.KAT NEFROLOJİ SERVİSİ 16
6.KAT ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI SERVİSİ 16
6.KAT DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI SERVİSİ 8
6.KAT ALGOLOJİ SERVİSİ 6
6.KAT GENEL DAHİLİYE SERVİSİ 6
6.KAT GASTROENTERELOJİ SERVİSİ 6
6.KAT KOORDİNATÖRLÜK 6
7.KAT HEMATOLOJİ SERVİSİ 27
7.KAT ENFEKSİYON HASTALIKLARI SERVİSİ 10
7.KAT DAHİLİ ROMATOLOJİ SERVİSİ 10
7.KAT GASTROENTERELOJİ SERVİSİ 12

YOĞUN BAKIM YATAK SAYILARI

Yoğun Bakım İsimleri

Yoğun Bakım Düzeyi

Yatak Sayıları

Mekanik Ventilatör

Transport Ventilatör

Genel Yoğun Bakım 2 6 5 1
Koroner Yoğun Bakım 2 10 4 1
Acil Yoğun Bakım 3 6 6 1
Nöroloji Yoğun Bakım 3 8 6 1
Genel Cerrahi YB 3 8 6 1
Dahiliye YB 3 10 10 1
NRŞ YB 3 10 10 1
Göğüs YB 3 10 10 1
Kalp Damar Cerrahi YB 3 10 10 1
Anesteziyoloji YB 3 14 15 1
Yenidoğan-1 3 12+1 10 1
Yenidoğan-2 3 9+1 4 1
Yenidoğan-3 2 8 2 0
Çocuk YB 3 8 4 1

A BLOK

BODRUM KAT : 

 • Ayniyat,
 • Eczane,
 • Çamaşırhane,
 • Merkezi Sterilizasyon Ünitesi,
 • Medikal Gaz ve İklimlendirme Birimi,
 • Muayene Kabul odası,
 • Temizlik ve Sekreterlik Şefliği,
 • Mutfak ve Bulaşıkhane,
 • Mescit


ZEMİN KAT : 

 • Nöroloji Kliniği,
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği,
 • Tıbbi Onkoloji kliniği,
 • Genel Ara Servis,
 • Algoloji,
 • Vezne,
 • Güvenlik,
 • Hasta Hakları,
 • Pandemi Polikliniği,
 • Santral Odası


1.KAT : 

 • Genel Cerrahi Kliniği,
 • Organ Doku Nakli Kliniği,
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği,
 • Doğumhane,
 • Gündüz Hastanesi,
 • Personel Yemekhanesi

 

2. KAT : 

 • Üroloji Kliniği,
 • Kardiyoloji-2 Kliniği,
 • Kalp Damar Cerrahisi Kliniği,
 • Kardiyoloji-1 Kliniği,
 • Yara Bakım Ünitesi,
 • Moleküler Patoloji Laboratuarı,
 • Enfeksiyon Laboratuarı


3. KAT : 

 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği,
 • Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi,
 • Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi.


4. KAT : 

 • Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği,
 • Çocuk Cerrahisi Kliniği,
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği,
 • Ayniyat Ara Depo


5.KAT : 

 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği,
 • Göz Hastalıkları Kliniği,
 • Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği,
 • Göğüs Hastalıkları Kliniği,
 • Göğüs Cerrahisi Kliniği


6. KAT : 

 • Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği,
 • Nefroloji Kliniği, Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği,
 • Algoloji Kliniği, Genel Dahiliye Kliniği, 
 • Gastroenteroloji Kliniği.


7. KAT :

 • Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,
 • Romatoloji-İmmünoloji Kliniği,
 • Gastroenteroloji Kliniği,
 • Hematoloji Kliniği,
 • Kemik İliği Kliniği
 • Nakil Ünitesi


8. KAT : 

 • Biyomedikal Teknik Birimi ve Atölyesi,
 • Ayniyat Depo,
 • Hasta Yatağı Tamir Bakım Alanı


9. KAT : 

 • Ayniyat Demirbaş Taşınır Kayıt Birimi ve Deposu

*Pandemi döneminde Pandemi Servisi oluşturulması nedeniyle 7. Kat kuzey blok Pandemi Kliniği olarak düzenlenmiştir. Diğer kliniklerde geçici değişiklikler olmuştur.

 

B BLOK

BODRUM KAT : 

 • Radyoloji Anjiografi,
 • Radyoloji, Röntgen,
 • Manyetik Rezonans,
 • Ultrason,
 • Tomografi


ZEMİN KAT :

 • Çocuk/Yetişkin Hemodiyaliz Ünitesi,
 • Nefroloji Polikliniği,
 • Acil Yoğun Bakım Ünitesi,
 • Yetişkin Acil Servis,
 • Çocuk Acil Servis,
 • Koroner Anjiografi Ünitesi,
 • Kan Merkezi


1.KAT : 

 • Ameliyathaneler,
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon Öğretim Üyeleri Odaları


2.KAT : 

 • Kalp Damar Yoğun Bakım Ünitesi,
 • Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi,
 • Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi,
 • Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi,
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi,
 • TPN Ünitesi, Ayniyat Eczane Deposu.


3.KAT : 

 • Yanık Ünitesi,
 • Koroner Yoğun Bakım Ünitesi,
 • Nöroşirurji Yoğun Bakım Ünitesi,
 • Genel Yoğun Bakım Ünitesi,
 • Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi


4.KAT : 

 • Onkoloji Polikliniği,
 • Kemoterapi Polikliniği,
 • Kemoterapi Ünitesi

 

D BLOK

BODRUM KAT : 

 • Nükleer Tıp Merkezi,
 • Laboratuarlar (Biyokimya/Mikrobiyoloji),
 • Dermatoloji Fototerapi Birimi,
 • Üroloji ESWL (Taş Kırma) Ünitesi,
 • Kan Alma Birimi,
 • Morg ve Gasilhane

ZEMİN KAT : 

 • Vezne,
 • Randevu Birimi,
 • Sağlık Kurulu,
 • EKO,
 • EKG,
 • EFOR,  
 • Koordinatörlük Birimi,
 • Ürodinami Androloji Laboratuvarı,
 • Efor Test Odası, İdrar (Örnek Alma)
 • Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği,
 • Üroloji Polikliniği,
 • Yara Bakım Polikliniği
 • Nöroşirurji Polikliniği
 • Kardiyoloji Polikliniği
 • Kalp Damar Polikliniği
 • Ortopedi Polikliniği
 • Plastik Cerrahi Polikliniği
 • Göz Hastalıkları Polikliniği

1.KAT : 

 • Eczacı Odası,
 • Nöroanjiografi Ünitesi,
 • Tıbbi Patoloji Laboratuvarı,
 • Endoskopi Ünitesi (Genel Cerrahi),
 • Ses İşitme Test Odası,
 • Endoskopi Ünitesi (Gastroenteroloji)
 • Anestezi Polikliniği
 • Nöroloji Polikliniği
 • Genel Cerrahi Polikliniği
 • Kulak Burun Boğaz Polikliniği
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Jinekoloji Polikliniği
 • Gastroenteroloji Polikliniği

2.KAT : 

 • Başhekimlik,
 • Başmüdürlük,
 • Yazı İşleri,
 • Hemşirelik Hizmetleri,
 • Halkla İlişkiler,
 • Hasta Hakları Birimi,
 • Bilgi İşlem

 

3.Kat :

 •  Matbaa

2. Bloğumuz olan Öğretim Üyeleri Bloğumuz 2013 yılında Faaliyete girmiştir. Öğretim Üyeleri Bloğumuzun Zemin katında Poliklinikler ve idari birimler 1. 2. 3. ve 4. katında tüm öğretim üyelerimize ait odalar, 1. Katta; Öğretim Üyeleri Yemekhanesi, Seminer Salonu, 5. Katta Uyku Ünitesi, idari birimler (İstatistik Birimi, Personel Özlük Birimi, Satın Alma Birimi, Faturalama Birimi, Kalite Birimi) bulunmaktadır.
Zemin Kat Oda Numaralarına Göre Birimler


 

Oda No

 

Oda İsmi

-

Kan Alma Birimi

1

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

2

Diyetisyen

3

Çocuk Cerrahisi Polikliniği

4

 Çocuk Ürolojisi Polikliniği

5

 Çocuk Endokrinoloji Polikliniği

6

 Çocuk Nefroloji Polikliniği-2

7

 Çocuk Nöroloji Polikliniği

8

 Çocuk Hematoloji - Onkoloji Transfüzyon Odası

9

 Çocuk Hematoloji - Onkoloji Polikliniği

10

 Çocuk Ekokardiyografi Polikliniği

11

 Yenidoğan Polikliniği

12

 İş Sağlığı ve Güvenliği Muayene Odası

13

 Diyet Polikliniği 1

14

 Emzirme Odası

15

 Çocuk Endokrinoloji Diyabet Eğitim Odası

16

 Çocuk Endokrinoloji Test Odası

17

 Çocuk Nefroloji Polikliniği 1

18

 Diyet Polikliniği 2

19

 Yenidoğan ROP Muayene Odası

20

 Çocuk Hemşire Odası

21

 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Sağlık Kurulu

22

 Çocuk Kardiyoloji Polikliniği

23

 Çocuk EKG ve Holter Odası

24

 Otizm Erken Tanı Merkezi – Bebek Ruh Sağlığı Polikliniği (tabela var)

25

 Çocuk Psikiyatri Eğitim Odası

26

 Çocuk Psikiyatri Polikliniği 4

27

 Çocuk Psikiyatri Polikliniği 3

28

 Çocuk Psikiyatri Polikliniği 2

29

 Çocuk Psikiyatri Polikliniği 1

30

 Çocuk Psikiyatri Polikliniği 5

31

 Çocuk Psikiyatri Poliklinik Sekreterliği

32

 Çocuk Psikiyatri Psikometri Odası

33

 Çocuk Psikiyatri Polikliniği 6

34

 

35

 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği

36

 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği 3

37

 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği 2

38

 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği 1

39

 Çocuk Kan Alma Birimi

40

 Çocuk Boy - Kilo Ölçüm ve Müdahale Odası

41

 Çocuk Enfeksiyon Polikliniği

42

 Çocuk Alerji ve İmmünoloji Test Odası

43

 Çocuk Alerji ve İmmünoloji Polikliniği

44

 Çocuk Solunum Fonksiyon Test Odası

45

 Vezne

46

 Nöroloji / KBB Heyet Polikliniği

47

 Radyasyon Onkolojisi Polikliniği

48

 Öğretim Üyeleri Koordinatörlüğü

49

Genel Dahiliye Polikliniği 1

50

Genel Dahiliye Heyet Polikliniği

51

Tıbbi Genetik Poliklinği

52

FTR Heyet Polikliniği

53

Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi

54

Dermatoloji Venerolojik Muayene Odası

55

Dermatoloji Sekreterliği

56

Dermatoloji Dermatoskopi Ünitesi

57

Dermatoloji Kozmetoloji Ünitesi

58

Dermatoloji Lazer Ünitesi

59

Dermatoloji Takip Polikliniği

60

Dermatoloji Girişim Ünitesi

61

Dermatoloji Polikliniği

62

 Obezite Polikliniği

63

 Endokrinoloji Takip Polikliniği

64

 Diyabet Polikliniği - Endokrinoloji Heyet Polikliniği

65

 Romatoloji (İç Hastalıkları) Biyolojik Tedavi Polikliniği

66

Romatoloji Polikliniği 2

67

 Allerji İmmunoloji Polikliniği

68

 Hematoloji Polikliniği 2

69

 Alerji Test Odası

70

 

71

 

72

 

73

Göğüs Hastalıkları Polikliniği

74

Solunum Fonksiyon Test Odası

75

Göğüs Hastalıkları Polikliniği 1

76

Göğüs Hastalıkları Polikliniği 2

77

Algoloji (Anesteziyoloji) Polikliniği 1

78

Algoloji (Anesteziyoloji) Polikliniği 2

79

Kemik İliği Nakil Polikliniği

80

Hematoloji Polikliniği 1

81

Romatoloji (İç Hastalıkları) Polikliniği 1

82

Göğüs Cerrahisi Polikliniği

83

Endokrinoloji  Polikliniği 1

84

Endokrinoloji Polikliniği 2

85

Endokrinoloji Girişim Odası


3. Bloğumuz, 2019 Yılında yayımlanan Kamu Hastaneleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği kriterlerine göre 08.01.2020 tarihli ruhsat ile hizmete başlamıştır. 5100 m2 alana yerleşmiş olan 3. bloğumuzda;

 • Ruh ve Sinir Hastalıkları Anabilim Dalı poliklinikleri ve 20 yataklı Psikiyatri Kliniği
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Polikliniği,
 • FTR-Algoloji ve FTR-Romatoloji Polikliniği,
 • 22 yataklı Fizik Tedavi Kliniği,
 • Günübirlik Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama Hizmetleri
 • Aile Hekimliği Anabilim Dalı Poliklinikleri
 • Adli Tıp Anabilim Dalı poliklinikleri hizmet vermektedir.

Ayrıca bu binamızda hastane arşivimiz yer almaktadır.

 BODRUM KAT: 

 • FTR Poliklinikleri,
 • FTR Uygulama Birimi,
 • Aile Hekimliği Anabilim Dalı Poliklinikleri ve Sigara Bırakma Polikliniği,
 • Adli Tıp AD,
 • Hastane Arşivi

ZEMİN KAT: 

 • Psikiyatri Poliklinikleri,
 • Psikiyatri Servisi,
 • FTR servisi

HASTANE EK BİNA

4. Bloğumuz olan Ek Binamızın 2021 Nisan ayında açılması planlanmakta, 266 servis yatağı, 42 yoğun bakım yatağı olmak üzere Toplam 308 yatak ile hizmet verecek olan ek binamızın açılması ile Hastanemizin toplam yatak kapasitesinin 1056 olması planlanmaktadır.


PALYATİF BAKIM MERKEZİ

5. bloğumuz 23 yataklı Palyatif Bakım Ünitesi 2020 yılında tamamlanmış olup Sağlık Bakanlığından ruhsat alınmıştır. 2020 Aralık ayında Hizmet vermeye başlamıştır.444 1 256
hastane@adu.edu.tr
Zafer Mahallesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi,
09100 Efeler/Aydın
444 1 256
hastane@adu.edu.tr
Zafer Mahallesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi,
09100 Efeler/Aydın