AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

HASTANE TANITIMI

1996 yılında Tıp Fakültesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Merkezi Araştırma ve Uygulama Hastanesi olarak hizmet vermeye başlayan hastanemiz, 13.02.2010 tarihinde Kepez Mevkii yerleşkesine taşınmış olup, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi (ADÜ) adıyla hizmet vermektedir. Hastanemiz toplam 85.100m² alana sahip olup, bunun 66.830 m2si kapalı alandır.

Hastanemizde, 105 Profesör, 56 Doçent, 57 Doktor Öğretim Görevlisi, 483 Araştırma Görevlisi, 627 Hemşire, 46 Ebe, 1128 diğer sağlık personelimiz olmak üzere toplam 2458 personelimiz görev yapmaktadır. Toplamda 131 yatak kapasiteli Yoğun Bakım Ünitesi, 14 Ameliyathane salonu, 1 Acil Ameliyathane Salonu ile hizmet veren hastanemizin 23 yataklı Palyatif Bakım Ünitesi 2020 yılında tamamlanmış olup Sağlık Bakanlığından ruhsat alınmıştır. Hizmet vermeye kısa süre içerisinde başlanması planlanmaktadır. Hastanemizde ayrıca, 21 Yataklı Hemodiyaliz-Periton Diyaliz Ünitesi, 6 yataklı Organ Doku Nakil Ünitesi, 4 Yataklı Kemik iliği Nakil Ünitesi, 5 yataklı Yanık Ünitesi, 35 yataklı Kemoterapi Ünitesi, 22 yataklı Fizik Tedavi Merkezi bulunmaktadır.

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Kalite Değerlendirme Ekibi tarafından 2019 Kasım ayında gerçekleştirilen Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) değerlendirmesi sonucunda, 89 puan alan hastanemiz, Sağlık Turizmi yapmaya hak kazanmıştır. 2020 yılı Haziran ayında Sağlık Turizmi yetki belgesi alarak, Sağlık Turizmi hizmeti vermeye başlamıştır.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri için, eğitim ve uygulama merkezi olan hastanemiz, uzman doktor kadrosu, güler yüzlü personeliyle tıp alanında lider olmayı hedeflemekte ve sağlık alanında saygın ve uluslararası kalite standartları çerçevesince hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

SERVİSLERE GÖRE YATAK SAYILARI

BULUNDUĞU KAT

SERVİS İSİMLERİ

YATAK SAYISI

ZEMİN KAT NÖROLOJİ SERVİSİ 14
ZEMİN KAT BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ SERVİSİ 14
ZEMİN KAT TIBBİ ONKOLOJİ SERVİSİ 32
ZEMİN KAT GENEL ARA SERVİS 20
1.KAT GENEL CERRAHİ SERVİSİ / ORGAN DOKU NAKLİ SERVİSİ 32
1.KAT KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SERVİSİ 28
2.KAT ÜROLOJİ SERVİSİ 24
2.KAT KARDİYOLOJİ -2 SERVİSİ 8
2.KAT KALP VE DAMAR CERRAHİSİ SERVİSİ 16
2.KAT KARDİYOLOJİ -1 SERVİSİ 16
3.KAT ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SERVİSİ - 1 32
4.KAT ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ SERVİSİ 32
4.KAT ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SERVİSİ - 2 16
4.KAT ÇOCUK CERRAHİSİ SERVİSİ 16
5.KAT GÖĞÜS HASTALIKLARI SERVİSİ 22
5.KAT GÖĞÜS CERRAHİSİ SERVİSİ 10
5.KAT KULAK,BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI SERVİSİ 11
5.KAT GÖZ HASTALIKLARI SERVİSİ 11
5.KAT PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ SERVİSİ 12
6.KAT NEFROLOJİ SERVİSİ 16
6.KAT ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI SERVİSİ 16
6.KAT DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI SERVİSİ 8
6.KAT ALGOLOJİ SERVİSİ 6
6.KAT GENEL DAHİLİYE SERVİSİ 6
6.KAT GASTROENTERELOJİ SERVİSİ 6
6.KAT KOORDİNATÖRLÜK 6
7.KAT HEMATOLOJİ SERVİSİ 27
7.KAT ENFEKSİYON HASTALIKLARI SERVİSİ 10
7.KAT ROMATOLOJİ SERVİSİ 8
7.KAT GASTROENTERELOJİ SERVİSİ 12
7.KAT İMMÜNOLOJİ ve ALERJİ HASTALIKLARI SERVİSİ 4

YOĞUN BAKIM YATAK SAYILARI

Yoğun Bakım İsimleri

Yoğun Bakım Düzeyi

Yatak Sayıları

Mekanik Ventilatör

Transport Ventilatör

Genel Yoğun Bakım 2 6 5 1
Koroner Yoğun Bakım 2 10 4 1
Acil Yoğun Bakım 3 6 6 1
Nöroloji Yoğun Bakım 3 8 6 1
Genel Cerrahi YB 3 8 6 1
Dahiliye YB 3 10 10 1
NRŞ YB 3 10 10 1
Göğüs YB 3 10 10 1
Kalp Damar Cerrahi YB 3 10 10 1
Anesteziyoloji YB 3 14 15 1
Yenidoğan-1 3 12+1 10 1
Yenidoğan-2 3 9+1 4 1
Yenidoğan-3 2 8 2 0
Çocuk YB 3 8 4 1

A BLOK

BODRUM KAT : 

 • Ayniyat,
 • Eczane,
 • Çamaşırhane,
 • Merkezi Sterilizasyon Ünitesi,
 • Medikal Gaz ve İklimlendirme Birimi,
 • Muayene Kabul odası,
 • Temizlik ve Sekreterlik Şefliği,
 • Mutfak ve Bulaşıkhane,
 • Mescit


ZEMİN KAT : 

 • Nöroloji Kliniği,
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği,
 • Tıbbi Onkoloji kliniği,
 • Genel Ara Servis,
 • Algoloji,
 • Vezne,
 • Güvenlik,
 • Hasta Hakları,
 • Pandemi Polikliniği,
 • Santral Odası


1.KAT : 

 • Genel Cerrahi Kliniği,
 • Organ Doku Nakli Kliniği,
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği,
 • Doğumhane,
 • Gündüz Hastanesi,
 • Personel Yemekhanesi

 

2. KAT : 

 • Üroloji Kliniği,
 • Kardiyoloji-2 Kliniği,
 • Kalp Damar Cerrahisi Kliniği,
 • Kardiyoloji-1 Kliniği,
 • Yara Bakım Ünitesi,
 • Moleküler Patoloji Laboratuarı,
 • Enfeksiyon Laboratuarı


3. KAT : 

 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği,
 • Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi,
 • Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi.


4. KAT : 

 • Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği,
 • Çocuk Cerrahisi Kliniği,
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği,
 • Ayniyat Ara Depo


5.KAT : 

 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği,
 • Göz Hastalıkları Kliniği,
 • Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği,
 • Göğüs Hastalıkları Kliniği,
 • Göğüs Cerrahisi Kliniği


6. KAT : 

 • Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği,
 • Nefroloji Kliniği, Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği,
 • Algoloji Kliniği, Genel Dahiliye Kliniği, 
 • Gastroenteroloji Kliniği.


7. KAT :

 • Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,
 • Romatoloji Kliniği,
 • İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Kliniği,
 • Gastroenteroloji Kliniği,
 • Hematoloji Kliniği,
 • Kemik İliği Kliniği
 • Nakil Ünitesi


8. KAT : 

 • Biyomedikal Teknik Birimi ve Atölyesi,
 • Ayniyat Depo,
 • Hasta Yatağı Tamir Bakım Alanı


9. KAT : 

 • Ayniyat Demirbaş Taşınır Kayıt Birimi ve Deposu

 

B BLOK

BODRUM KAT : 

 • Radyoloji Anjiografi,
 • Radyoloji, Röntgen,
 • Manyetik Rezonans,
 • Ultrason,
 • Tomografi


ZEMİN KAT :

 • Çocuk/Yetişkin Hemodiyaliz Ünitesi,
 • Nefroloji Polikliniği,
 • Acil Yoğun Bakım Ünitesi,
 • Yetişkin Acil Servis,
 • Çocuk Acil Servis,
 • Koroner Anjiografi Ünitesi,
 • Kan Merkezi


1.KAT : 

 • Ameliyathaneler,
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon Öğretim Üyeleri Odaları


2.KAT : 

 • Kalp Damar Yoğun Bakım Ünitesi,
 • Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi,
 • Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi,
 • Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi,
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi,
 • TPN Ünitesi, Ayniyat Eczane Deposu.


3.KAT : 

 • Yanık Ünitesi,
 • Koroner Yoğun Bakım Ünitesi,
 • Nöroşirurji Yoğun Bakım Ünitesi,
 • Genel Yoğun Bakım Ünitesi,
 • Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi


4.KAT : 

 • Onkoloji Polikliniği,
 • Kemoterapi Polikliniği,
 • Kemoterapi Ünitesi

 

D BLOK

BODRUM KAT : 

 • Nükleer Tıp Merkezi,
 • Laboratuarlar (Biyokimya/Mikrobiyoloji),
 • Dermatoloji Fototerapi Birimi,
 • Üroloji ESWL (Taş Kırma) Ünitesi,
 • Kan Alma Birimi,
 • Morg ve Gasilhane

ZEMİN KAT : 

 • Vezne,
 • Randevu Birimi,
 • Sağlık Kurulu,
 • EKO,
 • EKG,
 • EFOR,  
 • Koordinatörlük Birimi,
 • Ürodinami Androloji Laboratuvarı,
 • Efor Test Odası, İdrar (Örnek Alma)
 • Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği,
 • Üroloji Polikliniği,
 • Yara Bakım Polikliniği
 • Nöroşirurji Polikliniği
 • Kardiyoloji Polikliniği
 • Kalp Damar Polikliniği
 • Ortopedi Polikliniği
 • Plastik Cerrahi Polikliniği
 • Göz Hastalıkları Polikliniği

1.KAT : 

 • Eczacı Odası,
 • Nöroanjiografi Ünitesi,
 • Tıbbi Patoloji Laboratuvarı,
 • Endoskopi Ünitesi (Genel Cerrahi),
 • Ses İşitme Test Odası,
 • Endoskopi Ünitesi (Gastroenteroloji)
 • Anestezi Polikliniği
 • Nöroloji Polikliniği
 • Genel Cerrahi Polikliniği
 • Kulak Burun Boğaz Polikliniği
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Jinekoloji Polikliniği
 • Gastroenteroloji Polikliniği

2.KAT : 

 • Başhekimlik,
 • Başmüdürlük,
 • Yazı İşleri,
 • Hemşirelik Hizmetleri,
 • Halkla İlişkiler,
 • Hasta Hakları Birimi,
 • Bilgi İşlem

 

3.Kat :

 •  Matbaa

2. Bloğumuz olan Öğretim Üyeleri Bloğumuz 2013 yılında Faaliyete girmiştir. Öğretim Üyeleri Bloğumuzun Zemin katında Poliklinikler ve idari birimler 1. 2. 3. ve 4. katında tüm öğretim üyelerimize ait odalar, 1. Katta; Öğretim Üyeleri Yemekhanesi, Seminer Salonu, 5. Katta Uyku Ünitesi, idari birimler (İstatistik Birimi, Personel Özlük Birimi, Satın Alma Birimi, Faturalama Birimi, Kalite Birimi) bulunmaktadır.
Zemin Kat Oda Numaralarına Göre Birimler


ODA NO KAT  
1 ZEMİN Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği
2 ZEMİN  
3 ZEMİN Çocuk Cerrahi Polikliniği
4 ZEMİN Çocuk Üroloji Polikliniği
5 ZEMİN Çocuk Endokrinoloji Polikliniği
6 ZEMİN Çocuk Nefroloji Polikliniği
7 ZEMİN Çocuk Nöroloji Polikliniği
8 ZEMİN Çocuk Hematoloji ve Transfüzyon Odası
9 ZEMİN Çocuk Hematoloji Onkoloji Polikliniği
10 ZEMİN Çocuk Ekokardiyografi Polikliniği
11 ZEMİN Yenidoğan Polikliniği
12 ZEMİN İş Sağlığı ve Güvenliği Muayene Odası
13 ZEMİN İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
14 ZEMİN Emzirme Odası
15 ZEMİN Çocuk Endokrinoloji Diyabet Eğitim Odası
16 ZEMİN Çocuk Endokrinoloji Test Odası
17 ZEMİN Çocuk Nefroloji Polikliniği 1
18 ZEMİN Çocuk Hematoloji / Onkoloji Transfüzyon Odası
19 ZEMİN  
20 ZEMİN Çocuk Hemşire Odası
21 ZEMİN Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Sağlık Kurulu
22 ZEMİN Çocuk Kardiyoloji Polikliniği
23 ZEMİN Çocuk EKG ve Holter
24 ZEMİN Otizm Erken Tanı Bebek Ruh Sağlığı Polikliniği
25 ZEMİN Çocuk Psikiyatri Eğitim Odası
26 ZEMİN  
27 ZEMİN Çocuk Psikiyatri Polikliniği 3
28 ZEMİN Çocuk Psikiyatri Polikliniği 2
29 ZEMİN Çocuk Psikiyatri Polikliniği 1
30 ZEMİN Çocuk Psikiyatri Polikliniği 5
31 ZEMİN Çocuk Psikiyatri Poliklinik Sekreterliği
32 ZEMİN Çocuk Psikiyatri Psikometri Odası
33 ZEMİN Çocuk Psikiyatri Polikliniği 6
34 ZEMİN  
35 ZEMİN Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği
36 ZEMİN Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği 3
37 ZEMİN Diyet Polikliniği
38 ZEMİN Beslenme ve Diyet Birimi
39 ZEMİN Çocuk Kan Alma
40 ZEMİN  
41 ZEMİN Çocuk Enfeksiyon Polikliniği
42 ZEMİN Çocuk Alerji ve İmmünoloji Test Odası
43 ZEMİN Çocuk Alerji ve İmmunoloji Polikliniği
44 ZEMİN Çocuk Solunum Fonksiyon Test Odası
45 ZEMİN Vezne
46 ZEMİN Nöroloji / KBB Heyet Polikliniği
47 ZEMİN Radyasyon Onkoloji Polikliniği
48 ZEMİN Öğretim Üyeleri Koordinatörlüğü

3. Bloğumuz, 2019 Yılında yayımlanan Kamu Hastaneleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği kriterlerine göre 08.01.2020 tarihli ruhsat ile hizmete başlamıştır. 5100 m2 alana yerleşmiş olan 3. bloğumuzda;

 • Ruh ve Sinir Hastalıkları Anabilim Dalı poliklinikleri ve 20 yataklı Psikiyatri Kliniği
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Polikliniği,
 • FTR-Algoloji ve FTR-Romatoloji Polikliniği,
 • 22 yataklı Fizik Tedavi Kliniği,
 • Günübirlik Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama Hizmetleri
 • Aile Hekimliği Anabilim Dalı Poliklinikleri
 • Adli Tıp Anabilim Dalı poliklinikleri hizmet vermektedir.

Ayrıca bu binamızda hastane arşivimiz yer almaktadır.

 BODRUM KAT: 

 • FTR Poliklinikleri,
 • FTR Uygulama Birimi,
 • Aile Hekimliği Anabilim Dalı Poliklinikleri ve Sigara Bırakma Polikliniği,
 • Adli Tıp AD,
 • Hastane Arşivi

ZEMİN KAT: 

 • Psikiyatri Poliklinikleri,
 • Psikiyatri Servisi,
 • FTR servisi

HASTANE EK BİNA

4. Bloğumuz olan Ek Binamızın, 266 servis yatağı, 42 yoğun bakım yatağı olmak üzere Toplam 308 yatak ile hizmet verecek olan ek binamızın açılması ile Hastanemizin toplam yatak kapasitesinin 1056 olması planlanmaktadır.


PALYATİF BAKIM MERKEZİ

5. bloğumuz 23 yataklı Palyatif Bakım Ünitesi 2020 yılında tamamlanmış olup Sağlık Bakanlığından ruhsat alınmıştır. 2020 Aralık ayında Hizmet vermeye başlamıştır.

Adres: ADÜ Hastanesi 6. Kat444 1 256
hastane@adu.edu.tr
Zafer Mahallesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi,
09100 Efeler/Aydın
444 1 256
hastane@adu.edu.tr
Zafer Mahallesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi,
09100 Efeler/Aydın