Acil Tıp Anabilim Dalı

Araş.Gör.Dr. Ertuğ DİNÇER

Mezun Olduğu Üniversite / Yıl
:
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi - 2015
Uzmanlık Yeri / Yıl
:
-
Doçentlik Yeri / Yılı
:
-
Profesörlük Yeri / Yılı
:
-

-