İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Kadromuz
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Alerji ve Klinik İmmünoloji Bilim Dalı
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
Gastroenteroloji Bilim Dalı
Genel Dahiliye Bilim Dalı
Hematoloji Bilim Dalı
İmmünoloji Bilim Dalı
Nefroloji Bilim Dalı
Onkoloji Bilim Dalı
Romatoloji Bilim Dalı
Bu Sayfa 11.05.2018 Tarihinde Güncellenmiştir