Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Diyaliz Ünitesi
Çocuk Hemodiyaliz Ünitesi
 

Akut Böbrek yetmezliğinde acil hemodiyaliz uygulaması yapılabilmektedir.

 

Haftada 4 hastaya  kadar, haftada 3 kez dörder saatten olmak üzere kronik hemodiyaliz programı uygulanabilmektedir.

 

Aydın Merkez’de oturmayıp, yetişkin hemodiyaliz ünitelerinde hemodiyalizleri yapılan hastaların aylık kontrolleri ve kontrol hemodiyalizleri yapılmaktadır.

 

Çocuk Periton Diyalizi Ünitesi

Akut böbrek yetmezliği olan çocuklara akut periton diyalizi yapılabilmektedir.Aydın ve çevresinde yaşayan kronik böbrek yetmezlikli çocukların Aletsiz veya aletli kronik periton diyalizleri yapılmaktadır.Genelde ortalama 10 civarında kronik periton diyalizi alan çocuk hastamız vardır.


Hastalarımızın eğitimleri periton diyalizi hemşiremiz tarafından yapılmakta  ve Çocuk Periton Diyalizi Ünitesinde aylık kontrolleri  hekimler tarafından yapılmakta , tedavileri ayarlanmaktadır.

 

Bu Sayfa .. Tarihinde Güncellenmiştir