Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Bilim Dallarımız

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD

KURUCU BAŞKAN

Prof.Dr. Gülten İnan

 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD. BAŞKAN

Prof.Dr. Ferah sönmez

 

AD  BİLİM DALLARI:

ÇOCUK NEFROLOJİ BD:

Başkan: Prof. Dr. Ferah Sönmez

Yrd.Doç Dr. Dilek Bilgin Yılmaz

Yan Dal Asistan:Araş.Gör.Uzm.Dr.Yasemin Baran

 

YENİDOĞAN VE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ:

Başkan: Prof.Dr.Münevver Türkmen

Yan dal asistanı Uzm. Dr. Derya Çolak

Yan dal asistanı Uzm. Dr. Hamdi Oğrağ

Yan dal asistanı Uzm. Dr. Ayşe Anık

 

ÇOCUK ALLERJİ BD:

Başkan: Prof. Dr. Ayşe Yenigün

Doç Dr Duygu Erge

Yrd.Doç.Dr.Pınar Uysal

Yan Dal Asistan:Araş.Gör.Uzm.Dr.Faruk Demir(YDUS)

 

ÇOCUK HEMATOLOJİ BD

Başkan: Yrd. Doç. Dr.Yusuf Ziya Aral

Yrd.Doç.Dr. Mediha Akcan

Uzm.Dr.Özgür Cartı

 

ÇOCUK ONKOLOJİ BD:

Başkan: Doç. Dr.Refik Emre Çeçen

 

ÇOCUK NÖROLOJİ BD:

Başkan:Doç. Dr. Ayşe Tosun

Yan dal asistanı: Araş.Gör.Uz. Dr. Şiar Dursun (YDUS)(SB)

 

ÇOCUK ENDOKRİN BD:

Başkan:Yrd Doç. Dr.Tolga Ünüvar

Uzm.Dr.Ahmet Anık

 

Çocuk Gastroenteroloji BD:

Yrd.Doç.Dr.Yavuz Tokgöz

 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Genel Pediatri Servisi ve Yoğun Bakım Ünitesi

Yrd Doç Dr Yasin BULUT

 

Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları;

Tüm çocukluk çağı endokrinolojik hastalıkların tanı ve tedavileri

 • Büyüme ve gelişme gerilikleri
 • Boy kısalığı ve büyüme hormonu tedavisi
 • Obez hastaların tanı ve tedavileri
 • Guatrlı hastaların tanı ve takibi
 • Diabetes mellituslu hastaların tanı ve takibi
 • Hormonal testler (ITT, L-Dopa, ACTH situmulasyon testi, OGTT, LH-RH testi …)
 • Yenidoğan bebeklerde hipotiroidi taraması

 

Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi :

 • Doğum sonu problemi olan ve bir aya kadar olan bebeklerin yoğun bakımı
 • Ventilatör desteği
 • Kuvöz bakımı
 • Sarılığı olan bebeklerde kan değişimi ve fototerapi
 • Prematür bebeklerin bir yaşına kadar takibi

 

Çocuk Alerji ve Göğüs Hastalıkları :

 • Göğüs hastalıkları ve tüberküloz tanı ve tedavisi
 • Astım ve diğer alerjik hastalıkların tanı ve tedavisi
 • Solunum fonksiyon testleri
 • Alerji deri testleri
 • Ter testi
 • İmmunoterapi

 

Genel Pediatri Servisinde :

 • Alt Solunum yolu enfeksiyonları
 • Komplike üst solunum yolu enfeksiyonları
 • Eklem iltihapları, Eklem ağrıları
 • İshal
 • Lenf bezi büyüklüğü
 • Doğumsal metabolik hastalıklar
 • Büyüme gelişme geriliği
 • Parazitozlar
Bu Sayfa .. Tarihinde Güncellenmiştir