Biyofizik Anabilim Dalı
Biyofizik Nedir ?

Biyofizik tanımı kesin hatları ile ayrılmış bir bilim dalı değildir çünkü disiplinler arası bir bilim dalıdır. Biyofizik, fizik teknikleri ve prensiplerini biyolojiye uygular. Yani biyofizikçi, fizik ve bununla ilgili fizikokimya, matematik, elektrik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği gibi bilim dallarını kullanarak temel biyolojik ve tıp problemlerini araştırır.

Araştırmacı K.S. Cole biyofiziği şöyle tanımlamıştır: " Biyofizik, ilginç olan herşeyi içerir, ilginç olmayan herşeyi de kapsamı dışında tutar." Fizik ve matematik yöntemleri kullanılmasıyla, biyofizikçi enerji değişimleri, radyasyon (iyonize ve iyonize olmayan), elektrik ve manyetik alanlar ve bilgi işlemleri konularını incelemektedir. Ayrıca görme, işitme, lazerin tıptaki uygulamaları ve dokularala etkileşimleri, fotosentez, fotoduyarlılık, kas kasılması, iyon pompaları, sinirler veya moleküllerin yapılarının tanımlanması konusundaki problemlerin araştırılması üzrine çalışmaktadır.

Bugün biyofizik birbiri ile kesin hatlarla ayrılmayan Moleküler Biyofizik, Hücre Biyofiziği ve sistem Biyofiziği diye üç ana  dala ayrılmıştır.

Bu Sayfa .. Tarihinde Güncellenmiştir