Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Yapılan Çekimler
  1. Pozitron Emisyon Tomografi (PET/BT)
  2. Akciğer
  3. Genitoüriner Sistem
  4. Kardiyovasküler Sistem
  5. İskelet Sistemi
  6. Beyin
  7. Tiroit ve Paratiroit
  8. Tümör ve Enfeksiyon
  9. Hematopoitik Sistem
Bu Sayfa .. Tarihinde Güncellenmiştir