Deri Ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı
Pediyatrik Dermatoloji İzlem Polikliniği

Genel polikliniğe başvuran veya yatırılarak tanı alan, tedavi ve takibi gereken  çocuk hastaların randevuları bölümümüz tarafından verilerek izlemleri belirli aralıklarla yapılır.

Poliklinik günü; Her Pazartesi

Bu Sayfa .. Tarihinde Güncellenmiştir