Deri Ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı
Tedavi İzlem Polikliniği

Genel polikliniğe başvuran veya yatarak tanı alan, tedavi ve takibi gereken hastaların randevuları verilerek izlemleri belirli aralıklarla yapılmaktadır.

Poliklink Günleri : Her Pazartesi ve Salı

 

Bu Sayfa 10.05.2015 Tarihinde Güncellenmiştir