Deri Ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı
Fototerapi Ünitesi

Kabin cihazı ile genel, el-ayak cihazı ve tarak UVB cihazları ile de lokal fototerapi ve fotokemoterapi uygulanmaktadır. Dar band UVB (311 nm) ve UVA kullanılarak psoriasis, vitiligo, alopesi areata, alopesi universalis, mikozis fungoides, liken planus gibi hastalıklarda başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Bu Sayfa 10.05.2015 Tarihinde Güncellenmiştir