Deri Ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı
Behçet Hastalığı İzlem Polikliniği

Genel polikliniğe başvurarak Behçet hastalığı tanısı alan hastaların bu poliklinikten verilen randevuları ile muayeneleri ve tedavi takipleri yapılmaktadır.

Poliklinik Günleri : Her Çarşamba

Bu Sayfa 10.05.2015 Tarihinde Güncellenmiştir