Genel Cerreahi Anabilim Dalı

Kapalı Anal Kanal Tümörü Rezeksiyonu Ameliyatı Başarı İle Gerçekleşti

Hastanemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalı tarafından, kapalı anal kanal tümörü rezeksiyonu ameliyatı (Laparoskopik Abdominoperineal Rezeksiyon) 14 Haziran 2016 tarihinde başarı ile gerçekleşti.

 

Hastanemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Eyüp Murat Yılmaz, kalın bağırsak kanserlerinin bölgemizde oldukça yaygın görülen kanserler olmakla birlikte kalın bağırsağın son kısmı olan anal kanal bölgesinin kanserlerinin de benzer şikâyetler gösteren ve erken tanı konulduğu takdirde cerrahi ile tedavi olunabilen bir kanser türü olduğunu belirtti. 

 

Sfinkter denen makat bölgesinin kasları mümkün olduğunca korunmaya çalışılırken şayet mümkün olmazsa kalıcı kolostomi denilen torba ile bağırsağın dışarı alınmasının söz konusu olabildiğini belirten Yılmaz, “Bu şekilde ameliyat ile hastanın hastalığına çözüm bulunurken yaşam süresi için oldukça önemli adım atılmış olur. Günümüzde mümkün olduğunca sfinkterler korunmaya çalışılıp kalıcı kolostomi (torba) ameliyatlarından uzak olunmaya çalışılmaktadır.Hastalar bu kalıcı torbalardan ilk etapta ürkseler dahi günümüzde geçmişe oranlara çok daha konforlu torbalar mevcuttur.” dedi.

 

Çoğu insanın torba ile yaşam kalitesinin hiçbir zaman önceki gibi olamayacağını düşündüğünü belirten Yılmaz, ilk zamanlar torba ile yaşamın zor olabileceğini, fakat zaman içinde hastaların bu duruma adapte olduğunu ve eskiden yaptığı tüm aktiviteleri yapabildiğini, hastalar kendileri söylemedikçe hiç kimse onların torba ile yaşadığını dışarıdan bakarak anlayamayacağını, torbanın giysilerinin altında ve kokuya neden olmadığı için etraftan fark edilmesi pek kolay olmadığını,  hastaların zaman içinde eskiden yaptıkları tüm sporları yapabilecek duruma geldiğini aktardı. 

 

Açık ve kapalı(laparoskopik) cerrahi yollarının mevcut olduğunu belirten Yılmaz, “Klasik açık cerrahide hastalar ameliyat sonrası ciddi bir ağrı duyar, hastanın uzun bir süre ağrı kesici kullanması gerekir, hastanede daha uzun süreli yatmaları gerekir ve normal günlük yaşantılarına dönmeleri genellikle birkaç ayı bulur. Laparoskopik kalın barsak ameliyatlarında ise damar yolu ile verilen tüm serumlar ve ilaçlar genellikle ilk üç gün içinde kesilip, hasta 3-5 gün arasında hastaneden taburcu edilir. Günlük yaşamla ilgili kısıtlamalar yoktur. Klasik açık ameliyatlardan sonra hastanın karnında uzunluğu 20-30 cm arasında değişen bir ameliyat yarası izi kalır. Laparoskopik ameliyat sonrası ise hastanın karnının görünümü fazla değişmez . Karnın görünümü açık ameliyatla karşılaştırıldığında mükemmeldir. .Laparoskopik ameliyat sonrası  hastanın immun durumunun daha az bozulması, hastaların çok daha çabuk toparlanması, yara yerlerinin açık ameliyata kıyasla çok daha  küçük olması nedeni ile,  kemoterapi gibi ek tedavi gerekiyor ise  bunlara hastaneden çıktıktan kısa bir süre sonra başlanabilir.” şeklinde konuşarak  operasyonlar hakkında bilgi verdi verdi ve Laparoskopik kalın bağırsak ve anal kanal tümörleri ameliyatlarını hastanemizde başarı ile yapıldığını aktararak konuşmasına son verdi.

 

 

Bu Sayfa 06.04.2018 Tarihinde Güncellenmiştir