Hematoloji Bilim Dalı

Akut Lösemili Hastaya Kök Hücre Nakli Yapıldı

 

Hastanemizde yapılan kök hücre nakillerine bir yenisi daha eklendi. Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Zahit Bolaman,  Doç. Dr İrfan Yavaşoğlu ve ekibi tarafından 15 Mart 2016 tarihinde kök hücre nakli gerçekleştirildi.

 

Hastanemiz Hematoloji Bilim Dalında 2001 yılından bu güne kadar 300 hastaya kendinden (otolog), kardeş veya akrabadan (allojenik) veya akraba dışından (akraba dışı allojenik) kök hücre nakli yapıldı.
 
Lösemi, lenfoma ve myelom gibi hastalıklarda etkin ve hayat kurtarıcı bir tedavi şekli olan kök hücre naklinde kardeş veya akrabalardan uyumlu kök hücre vericisi bulunamaz ise hastanın tedavisinde büyük güçlükler yaşanmaktadır. Akraba olmayanlar arasında doku uyumu gösteren kök hücre olasılığı yirmibeşbinde bir ihtimal olmaktadır. Kök hücre nakli gereken bir hasta için kardeş veya akrabalarından doku uyumlu kök hücre bulunamaz ise genellikle yurtdışındaki kök hücre bankalarından kök hücre vericisi bulunmakta ve yurtdışından gelen kök hücre hastaya nakledilmektedir. Yurtdışından elde edilen kök hücre için uygun verici bulunması 3-6 aylık bir süreye ihtiyaç göstermekte ve bu esnada hasta sağlığı tehlikeye düşebilmektedir. Hastanemizde şu ana kadar yurtdışından kök hücre temin edilerek yedi hastaya kök hücre nakli gerçekleştirildi.
 
Ülkemizde kök hücre temininde yurtdışına bağımlılığı ortadan kaldırmak amacı ile TÜRKÖK projesi oluşturuldu ve hayata geçirildi. Kliniğimizde yatan ve tedavisi için kök hücre nakli gerekli akut lösemili bir hastanın kardeş ve akrabalarında uyumlu kök hücre bulunamaması üzerine TÜRKÖK’e başvuruldu. TÜRKÖK’de hasta ile uyumlu olan gönüllü bağışçı olduğu rapor edilmesi üzerine buradan elde edilen kök hücre hastaya nakil edilerek hastanın uygun şekilde tedavisi gerçekleştirildi.
 
Hastanemiz Hematoloji Bilim Dalı kök hücre nakil merkezi Avrupa kemik iliği derneğinin bir üyesidir. Akraba dışı kök hücre nakli olarak adlandırılan bu işlemi Ege bölgesinde yapan ikinci üniversite hastanesiyiz. Halen dört yataklı bir ünite olarak hizmet veren kök hücre nakil ünitemiz vatandaşlarımızın her türlü desteğine açık şekilde hizmetine devam etmektedir.
 
Kök hücre nakli yaşamı tehdit eden kan hastalıklarında çok önemli bir tedavi şekli olan kök hücre naklinde başlıca sorun hasta için uyumlu kök hücre vericisinin bulunamamasıdır. Ülkemizde bu sorunu ortadan kaldırmak için TÜRKÖK kurulmuştur. Sağlıklı her şahıs bulunduğu ilde Kızılay’a başvurarak herhangi bir ücret ödemeden TÜRKÖK için kök hücre vericisi olarak bir hastamızın hayata tutunmasına aracılık edebilir.

 

 

 

 

Bu Sayfa 12.02.2018 Tarihinde Güncellenmiştir